Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Cynk: prognoza ILZSG na rok 2015

Popyt w Europie ma wzrosnąć o 2,4%, a w Stanach Zjednoczonych o 6%. Oczekuje się również wzrostu zużycia w Kanadzie, Indiach, Indonezji, Meksyku i Turcji.

Przewiduje się, że światowa produkcja górnicza cynku wzrośnie o 3,7% do 13,84 milionów ton w roku 2015. W Europie, zmniejszenie w Irlandii w wyniku zbliżającego się zamknięcia kopalni Vedanta w Lisheen zostanie zrównoważone przez wzrost w Federacji Rosyjskiej, Hiszpanii i Szwecji. Podobnie w Australii, zwiększenie produkcji w kopalniach McArthur River i Mount Isa będzie zrekompensowane większymi spadkami z powodu zamknięcia działalności MMG Century w trzecim kwartale.

Światowa produkcja cynku rafinowanego w 2015 roku ma wzrosnąć o 5,2% do 13,99 milionów ton. Globalny popyt na cynk rafinowany w 2015 roku przekroczy podaż o 151 tysięcy ton. Deficyt ten jest niższy niż prognozy październikowe głównie ze względu na korektę w dół w stosunku do oczekiwanych poziomów chińskiego importu netto cynku rafinowanego.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012