Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Miedź: prognoza ICSG na 2015 i 2016 rok

Jednak oczekuje się, że będzie ona mniejsza i wyniesie 230 000 t, gdyż tempo wzrostu popytu wyprzedza wzrost produkcji.

Po niezadowalającym wzroście o zaledwie 2,4% w roku 2014, oraz po uwzględnieniu czynników historycznych zakłóceń, oczekuje się, że światowa  produkcja górnicza wzrośnie o około 5% w roku 2015 i 2016, odpowiednio do 19,5 i 20,5 mln ton. Wzrost będzie odzwierciedlał ekspansję w ramach istniejących działalności, podniesienie produkcji z kopalń, które niedawno zostały uruchomione i produkcję z kilku nowych projektów górniczych. Większość nowej produkcji przewidywana jest  w postaci koncentratów miedzi.

Po wzroście o 7% w 2014 roku, przewiduje się, że światowa produkcja miedzi rafinowanej w 2015 roku wzrośnie o około 4% rok do roku do 23,4 mln ton, dzięki rozwojowi mocy produkcyjnych w zakładach elektrolizy w Chinach (i do pewnego stopnia ze wzrostu zdolności produkcyjnych SX-EW w Afryce). Oczekuje się, że podstawowa produkcja rafinowana (z wyłączeniem SX-EW) wzrośnie o 6% w tym roku, korzystając z większej dostępności koncentratu, podczas gdy produkcja wtórna spadnie o 2%, ze względu na kontynuację ograniczeń na rynku złomu. W 2016 roku, oczekuje się, że światowa produkcja miedzi rafinowanej wzrośnie dodatkowo o około 2,5%, do 24 mln t.

Po wzroście zużycia o około 7% w 2014 roku, ICSG oczekuje, że w 2015 roku zanotowany zostanie wzrost o zaledwie 0,6% w skali światowej, głównie ze względu na popyt w Chinach, który wzrośnie o 1% (pomimo rosnącego o około 4,5-5% popytu w przemyśle). Oczekuje się, że zużycie w pozostałej części świata pozostanie zasadniczo bez zmian. Szacuje się, że w 2016 roku wzrost rafinowanego zużycia znajdzie się na poziomie około 3%, z podstawowym wzrostem popytu w przemyśle chińskim o 5%. Oczekuje się, że zużycie w pozostałej części świata wzrośnie o około 2%.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012