Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Nikiel: prognoza INSG na 2015 rok

Światowe zużycie niklu pierwotnego wyniosło w 2013 roku 1,78 mln ton i wzrosło do 1,87 mln ton w roku 2014. W 2015 roku INSG szacuje wzrost do około 1,94 Mt.

Światowa produkcja pierwotnego niklu rafinowanego wyniosła w roku 2013 1,96 mln ton i wzrosła do 1,99 mln ton w 2014 roku. INSG przewiduje spadek produkcji, która może wynieść około 1,96 mln ton w roku 2015. Istnieje pewien stopień niepewności dotyczącej tych liczb w odniesieniu do produkcji chińskiej surówki żelazoniklowej (tzw.NPI). Szacunki nie uwzględniają żadnego ogólnego współczynnika korygującego dla ewentualnych zakłóceń w produkcji.

Oczekuje się, że realizacja zakazu wywozu indonezyjskiej rudy niklu, który wszedł w życie w styczniu 2014 roku, jeszcze bardziej zmniejszy produkcję surówki żelazoniklowej (NPI) w Chinach, pomimo wzrostu eksportu rudy niklu z Filipin, który umożliwił chińskim producentom niklu utrzymać produkcję na wyższym poziomie niż wcześniej przewidywano. Ograniczona produkcja NPI spodziewana jest w Indonezji, ze względu na słaby postęp w budowie zakładów produkcyjnych.


Copyright: IGMNiR 2009 - 2012