Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Eksport złomu z USA nadal spada

Dane zebrane i podsumowane przez JOC pokazują, że eksport zamorski złomu spadł wolumenowo  o 4,7 procent w pierwszym półroczu 2015 roku w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. "W maju eksport złomu spadł aż o 26,5 procent rok do roku, po spadku o 1,6 procent w kwietniu", donosi JOC.

W swoim artykule JOC utrzymuje, że eksport spadnie jeszcze bardziej do końca 2015 roku, jeśli silny dolar amerykański nadal będzie się umacniał. Grupa przewiduje też, że eksport może odbić się aż o 8,5 procent w 2016 roku, jeżeli wartość dolara spadałaby systematycznie.

Po stronie złomu czarnego, stalowego JOC zauważa, że kupujący w Turcji sprzyjali zakupom w Rosji, gdzie rubel jest słaby, i w sąsiedniej Ukrainie. Zakupy w Turcji zaczęły się jednak bardzo powoli odbijać w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku.

Kupujący na Tajwanie, tradycyjnie drugim największym rynkiem eksportowym dla amerykańskiego złomu żelaznego, w 2015 roku unikają zakupów w USA. Udział w rynku na Tajwanie (zakupy złomu z USA) spadł 32 procent rok do roku do 14 procent w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2015 roku.

Źródło: www.recyclingtoday.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012