Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
„Zwycięstwo” recyklingu baterii w Ameryce Północnej

Ten wzrost o 6% rok do roku stanowi "znaczące zwycięstwo środowiska" i oznacza, że „zbiórka baterii " jest na dobrej drodze, aby osiągnąć wzrost już 19. rok z rzędu.

Jeżeli wziąć pod uwagę, że około 90% mieszkających zarówno w USA i Kanadzie znajduje się w promieniu 15 kilometrów od jednego z 34000 punktów Call2Recycle, recykling baterii stał się "bardziej prosty i wygodny", twierdzi organizacja.

System zbierania baterii Call2Recycle obejmuje sieć sprzedawców i samorządów zarówno w USA jak i Kanadzie. Zachodnie stany USA, Północne Równiny i region Wielkich Jezior odnotowały wzrost o 11%, podczas gdy kanadyjskie prowincje Ontario i Kolumbii Brytyjskiej, odpowiednio o 19% i 7%.

Odkąd program ten został uruchomiony w 2010 roku w Kolumbii Brytyjskiej, zebrano tam i poddano recyklingowi ponad 4,5 mln funtów (2000 ton) baterii. W 2014 roku, Call2Recycle osiągnął kamień milowy zbierając 100 milionów funtów (45 000 ton)  poprzez sieć w USA i Kanadzie od zainicjowania programu w 1996 roku.

Źródło: www.recyclinginternational.com

















Copyright: IGMNiR 2009 - 2012