Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Wartość skradzionego w Europie e-złomu sięga 1,7 mld euro

Niewłaściwe zagospodarowanie zużytej elektroniki w Europie dotyczy ilości prawie 12 razy przewyższającej ilość e-złomu wysyłanego drogą morską w ramach nieudokumentowanego eksportu, wynika ze śledztwa przeprowadzonego w sprawie funkcjonowania rynku e-złomu.

Projekt finansowany przez UE pt. „Przeciwdziałanie Nielegalnemu Handlowi WEEE” (CWIT) został przeprowadzony przez Interpol, Uniwersytet Narodów Zjednoczonych, Międzyregionalny Instytut Badawczy ONZ do spraw Przestępczości i Sprawiedliwości, Forum WEEE, Stowarzyszenie Badawcze Cross Border, Zanasi & Partners oraz Compliance and Risks.

Około 35% - lub 3,3 mln ton – z ogólnej ilości 9,5 mln ton zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w 2012 roku w Europie, przetworzono w ramach oficjalnych systemów zbiórki i recyklingu, mówi raport. Pozostałe 6,2 mln ton zostało albo wywiezione, poddane recyklingowi w warunkach niezgodnych z przepisami lub po prostu wyrzucono do pojemników na odpady.
Około 1,3 mln ton zużytych urządzeń elektronicznych opuściło UE w nieudokumentowanym mieszanym eksporcie, z czego szacuje się, że tylko 30% (około 400 000 ton) stanowiły odpady elektroniczne; resztę stanowiły działające jeszcze, sprawne urządzenia. Prawie 12 razy więcej niż 400 000 ton wywiezionego złomu elektronicznego – w sumie około 4,7 mln ton – zostało niewłaściwie zagospodarowane lub poddane nielegalnemu handlowi w samej Europie.
Według badań, powszechne kradzieże cennych składników, takich jak płytki drukowane i metale szlachetne z e-odpadów, skutkują  dla legalnie działających przetwórców odpadów w Europie utratą materiałów i zasobów o wartości pomiędzy 800 mln a 1,7 miliarda euro (US $ 880 mln USA mld $ 1.9). Nieponiesione koszty dostosowania się do wymogów zgodnych z przepisami UE szacuje się na 150 mln euro do 600 mln euro (165 mln US $ US $ 658 na milion) w ujęciu rocznym.
Średnio w ciągu roku, tylko 2000 ton (0,5%) eksportu e-złomu z UE jest raportowane jako zatrzymane w wyniku operacji prowadzących do jakiejś formy skazania, grzywien lub kar cywilnych. "Przestępczość zorganizowana jest zaangażowana w nielegalny łańcuch dostaw odpadów w niektórych krajach, ale podejrzenia o jej silnym udziale w tym procederze nie są potwierdzone przez bieżące informacje," donosi badanie.
Obok niewłaściwego gospodarowania, projekt ujawnił przypadki nadużyć, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy.


Źródło: www.recyclinginternational.comCopyright: IGMNiR 2009 - 2012