Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Prezydent podpisał ustawę o ZSEE

Prezydent podpisał ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Z założenia ma ona prowadzić do wyeliminowania szarej strefy w obrocie odpadami.

Nowe prawo ma być też dużym ułatwieniem dla konsumentów, bo gwarantuje im możliwość legalnego pozbycia się zużytego sprzętu.

Założeniem ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEiE), którą 5 października podpisał prezydent Andrzej Duda, jest uporządkowanie dotychczasowego systemu zbiórki ZSEiE oraz implementacja unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. do prawodawstwa krajowego. Z korzyścią dla konsumenta. Nowe prawo nakłada na tzw. duże sklepy obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie będzie dłuższy niż 25 cm, bez konieczności kupowania nowego towaru. Może być to np. suszarka do włosów czy elektryczna szczoteczka do zębów. Ponadto sprzedawca, który dostarczy konsumentowi do domu nowy produkt, np. przywiezie lodówkę, musi odebrać stary, nie wymagając z tego tytułu dodatkowej opłaty. Dotychczas istniał zapis, że taki odbiór byłby możliwy "co najmniej nieodpłatnie". Z praktycznego punktu widzenia sklepy uprawnione do zbierania wielkogabarytowych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mogą być trudno dostępne dla wytwórców odpadów, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w małych miastach, zmuszając tym samym konsumentów do szukania innego rozwiązania, na pozbycie się zużytego sprzętu.

Wśród szeregu zmian, jakie wprowadza nowa ustawa, znalazł się także zapis, który zakazuje zbiórki niekompletnych odpadów elektrycznych i elektronicznych podmiotom innym niż wskazane w ustawie. Takie przedmioty konsumenci będą mogli pozostawić tylko w wyznaczonych miejscach, tzw. punktach selektywnej zbiórki odpadów, czyli PSZOK-ach, bądź w ramach systemu gminnego, czyli w ramach mobilnej zbiórki zużytego sprzętu. Konsumenci będą też mogli oddawać taki sprzęt do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Ograniczenie to ma zminimalizować zjawisko nielegalnego demontażu zużytego sprzętu.

 

Źródło: www.blacha.biz

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012