Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Ekologiczny Poznań. Targi POL-ECO-SYSTEM już od dziś

Wystąpienia narodowe Austrii, Kanady, Czech, Norwegii i Szwajcarii, ekspozycja czołowych firm z 15 krajów, pokazy dynamiczne, przestrzenie specjalne i prawie 50 konferencji na najbardziej palące tematy dotyczące ochrony środowiska – tak zapowiadają się targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które rozpoczną się we wtorek, 27 października. Targi potrwają do 30.10.2015 r.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM to dawniejsze targi Poleko, Komtechnika i Gmina odbywające się nie tylko pod zmienioną nazwą, ale też w nowej formule. Ekspozycję i wydarzenia poszerzono o kwestię bardzo istotną dla obecnego środowiska biznesu – zrównoważony rozwój.

Na ekspozycji będzie można spotkać eko-innowacje dedykowane dla zakładów produkcyjnych z każdej gałęzi przemysłu. Od skutecznego gospodarowania odpadami, poprzez efektywność energetyczną i uzdatnianie wody, po zrównoważony transport i emisję gazów. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu, to przegląd najnowszych trendów oraz aktualna wiedza o tym, jakich zmian w zakresie ekologii możemy się spodziewać w najbliższych latach.

Co w pawilonach?

·         Pawilon 5 i 5A
- gromadzenie i transport odpadów, sortowanie i zagospodarowywanie oraz obróbka i składowanie odpadów, odzyskiwanie, recykling i utylizacja m.in. metali, szkła, gumy, plastiku, papieru i kartonu, drewna, materiałów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych  
- utrzymanie czystości i porządku w mieście (ulice, place, parkingi, chodniki, kanalizacja), utrzymanie i konserwacja terenów zielonych (parki, boiska i stadiony, miejskie rabaty, zieleńce)

·         Pawilon 7A
- wytwarzanie energii, energia odnawialna, technologie energooszczędne

·         Pawilon 8A
– gospodarka wodno-ściekowa (m.in. uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków) i ochrona przeciwpowodziowa
- technologie ochrony środowiska (wibracje i hałas, powietrze, emisja gazów, rekultywacja i rewitalizacja)
- produkty i usługi dla samorządów

·         Pawilon 8
- transport zrównoważony
- Miasteczko Ekologiczne

·         Pawilon 15
Kongres ENVICON

·         Teren zewnętrzny (plac między pawilonami 8 i 5A)
- ekspozycja wystawców
- City Truck Show

Co w programie wydarzeń pierwszego dnia targów?

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

9.00-17.00

Strefa Kariery Teraz Środowisko

Pawilon 8A, stoisko nr 25

Wydawnictwo Cogiterra Editions (Teraz Środowisko), MTP sp. z o.o.

10.00-12.00

Punkt konsultacyjny Inspekcji Ochrony Środowiska

Pawilon 8A, stoisko 2

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

10.00-12.40

 

Strefa ograniczania NISKIEJ EMISJI

 

Pawilon 8A, stoisko nr  48, sala konferencyjna

EKORUM, MTP sp. z o.o.
Partner merytoryczny: sozosfera.pl  

10.00-16.00

Manewry ratownictwa ”Ratując człowieka – ratujemy środowisko”

Teren otwarty, sektor P5

Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu,   MTP sp. z o.o.

10.00-18.00

MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON

Pawilon 15, sala konferencyjna 1.F,1.G

ABRYS sp. z o.o.
Współorganizator: MTP sp. z o.o.

10.30-14.00

Forum Recyklingu

Pawilon 5, sektor  G., stoisko nr 132, sala konferencyjna

Miesięcznik „Recykling”, MTP sp. z o.o.

 

11.00-14.00

GLOB PEŁEN ENERGII

 

Pawilon 7A, stoisko nr 59, sala konferencyjna

Redakcja GLOBEnergia, Współorganizator: MTP sp. z o.o.

11.00-15.45

Forum Czystej Energii

Pawilon 7A, stoisko nr 71, sala konferencyjna

Redakcja miesięcznika „Czysta Energia”, MTP sp. z o.o.

11.15-11.45

Otwarcie Miasteczka Ekologicznego

 

Pawilon 8

MTP sp. z o.o.
Partner Główny: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

11.30-14.00

Strefa RIPOK – Prawo dla RIPOK

Pawilon 5, sektor F., stoisko nr 131, sala konferencyjna

EKORUM, MTP sp. z o.o.

 

12.00-15.00

Otwarcie targów POL-ECO-SYSTEM 2015

Wręczenie nagród: Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus, wręczenie certyfikatów EMAS, wręczenie nagród w konkursie ECO-DESIGN, wręczenie certyfikatów „Solidny Partner”

Debata EKOLOGIA W JEDNOŚCI Z EKONOMIĄ – WYMIAR GLOBALNY

Pawilon 15, Sala Ziemi

MTP sp. z o.o.

 

 

 

 

 

12.00-16.00

Prezentacja
Filmy: 100% Natury Gmina Kłaj, 100% Natury Gmina Kołaczyce, 100% Natury Gmina Krzyżanowice

Pawilon 7, sala konferencyjna 1.D

Towarzystwo na Rzecz Ziemi

 

14.00-15.00

Międzynarodowa Konferencja NGV 'Metan dla Motoryzacji

Pawilon 8, Miasteczko Ekologiczne

Fundacja Green Fuel

 

Pełny program wydarzeń, lista wystawców oraz godziny otwarcia targów na www.polecosystem.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012