Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Dalszy wzrost recyklingu folii aluminiowej w Europie

W poprzednim okresie sprawozdawczym, w 2010 roku, wskaźnik ten po raz pierwszy przekroczył poziom 50% w wyniku skoncentrowanych wysiłków przemysłu promujących korzyści z opcji opakowań wydajnych surowcowo i zrównoważonych.  Wskaźniki recyklingu obliczane są na podstawie dostępnych publicznie krajowych danych dotyczących recyklingu aluminium i konsumpcji.

Szacunkowe wskaźniki recyklingu opakowań z folii aluminiowej znacznie się różnią w poszczególnych krajach, np. ponad 85% w Niemczech; powyżej 65%  i powyżej 40% , odpowiednio we Włoszech i Wielkiej Brytanii; i około 35% we Francji i Hiszpanii.


Tace z folii aluminiowej i pół-sztywne opakowania z folii aluminiowej wykorzystywane są w takich segmentach rynkowych jak: gotowe potrawy, gotowe do gotowania mięsa, drób i ryby, pieczywo, pokarm dla zwierząt domowych oraz żywność na wynos. Ale – jak wskazuje EAFA – są one także coraz częściej wykorzystywane w gastronomii i cateringu imprez.


Źródło: www.recyclinginternational.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012