Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Kurczy się eksport złomu z Unii Europejskiej

Jak wynika z europejskich statystyk ekonomicznych, eksport złomu dla 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej spada. W sierpniu tego roku państwa UE sprzedały za unijne granice 714 tys. ton złomu, a to o 54% mniej niż w tym samym okresie z roku poprzedniego.

W sumie od początku roku do końca sierpnia tego roku kraje UE wyeksportowały 9 mln złomu stalowego, zaliczając tym samym spadek o 22% w skali rocznej. W tym okresie średnia eksportu na miesiąc wyniosła 1,126 mln ton.

Ponad połowa, bo aż 5,1 mln ton złomu trafiło na rynek turecki posiadający 56,8% udziałów w unijnym eksporcie tego surowca. Ilość sprzedawanego złomu do tego bliskowschodniego kraju spadła jednak o 26,1%. Indie, drugi największy odbiorca, sprowadziły 873 tys. ton, a to oznacza spadek o 13,5% w skali rocznej.

Źródło: www.4metal.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012