Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Jak nie dać się wkręcić w karuzelę oszustw

Wiąże się to z ryzykiem kwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT po stronie spółki. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w takich sytuacjach wskazuje się, że podatnik, który dochowa należytej staranności biznesowej nie może być przez organy podatkowe karany brakiem prawa do odliczenia podatku. Tym niemniej znane są sytuacje, w których nawet polskie sądy, pomimo istnienia przesłanek dobrej wiary, kwestionują prawo do odliczenia.

Przedsiębiorcy, nawet nieświadomie biorący udział w "obrocie karuzelowym" lub uczestniczący w łańcuchu dostaw ze znikającym podatnikiem, narażeni są na odpowiedzialność w obszarze VAT, a także w zakresie pociągnięcia do odpowiedzialności.

- Po pierwsze, urząd może zakwestionować odliczenie całego podatku VAT naliczonego w transakcjach z nieuczciwym kontrahentem - tłumaczy Agnieszka Tałasiewicz, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

- Po drugie, członkowie zarządu spółki mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej. Ponadto, firma, która nieświadomie uczestniczyła w łańcuchu wyłudzeń VAT, może ponieść odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także może zostać objęta zakazem uczestnictwa w przetargach publicznych. Niezależnie od tego bardzo dotkliwe dla przedsiębiorcy nieświadomie zaangażowanego w łańcuch wyłudzeń VAT mogą być również straty wizerunkowe - wyjaśnia Tałasiewicz.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE podatnik ponosi konsekwencje działania kontrahenta, jeżeli wiedział o oszustwie albo jeśli kontynuował współpracę mimo wątpliwości dotyczących uczciwości partnera biznesowego.

Dlatego bardzo ważna jest weryfikacja kontrahenta przed podjęciem współpracy w oficjalnych rejestrach, mediach czy wreszcie przez wykwalifikowane wywiadownie gospodarcze. Drugi kluczowy moment to ocena ryzyka związanego z dokonanymi lub potencjalnymi transakcjami pod kątem charakterystycznych cech transakcji wykorzystywanych w oszustwach VAT.

 

Źródło: Rzeczpospolita, 07.12.2015 r.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012