Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
ICSG: złom zwiększa nadwyżki miedzi rafinowanej

Świat: Rynek miedzi rafinowanej odnotował nadwyżkę w wysokości 35 000 ton w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku wzmocnioną przez wzrost o 4,5% w produkcji miedzi wtórnej ze złomów - ujawniła Międzynarodowa Grupa Studyjna ds.Miedzi (ICSG) w swoim najnowszym biuletynie statystycznym.

Produkcja pierwotnej miedzi rafinowanej była o 1% wyższa i osiągnęła 13.826 mln ton, podczas gdy produkcja wtórna wzrosła z 2.884 mln ton w okresie styczeń-wrzesień 2014 roku  do 3.019 mln ton w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku. Na poziomie regionalnym, szacuje się, że całkowita produkcja rafinowana wzrosła o 7% w Afryce i o 3,5% w Azji, pozostając bez zmian w Europie.

Zmniejszenia o 2% i 17% odnotowano odpowiednio w obu Amerykach i Oceanii. Tymczasem szacuje się, że światowe jawne zużycie spadło o około 1,5% z 17.064 mln ton w okresie styczeń-wrzesień 2014 r do 16,81 mln ton w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku, zauważa ICSG.

Wyłączając Chiny, światowe zużycie zmniejszyło się o około 3,5%. Na poziomie regionalnym, szacuje się, że zużycie pozostało zasadniczo niezmienione w Azji, przy jednoczesnym zwiększeniu o około 3% w Afryce i 1,5% w obu Amerykach i spadku o 10% w Europie.

Biorąc wszystkie te dane pod uwagę, rynek miedzi rafinowanej zarejestrował nadwyżkę produkcyjną w ilości około 35 000 ton w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku w porównaniu z deficytem 452 000 ton w tym samym okresie w 2014 roku.

Źródło: www.recyclinginternational.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012