Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Niemcy: sytuacja na rynku złomu

2015: rok do zapamiętania czy też rok do zapomnienia? Obserwowaliśmy nadmiar zdolności produkcyjnych działających punktów skupu  złomu w kontekście dostępności złomu, która według uczestników rynku, spadła aż o 40% w porównaniu z poprzednimi latami. Przewiduje się coraz więcej przestojów ze względu na mniejszą rentowność i konieczności dalszej konsolidacji w branży recyklingu.

Na podstawie raportu Federalnego Urzędu Statystycznego, niemiecka gospodarka wzrosła w ubiegłym roku o 1,7%. Portfele zamówień ze strony przemysłu są najwyraźniej prawie pełne, a stopa bezrobocia nadal maleje. Ale jeśli jest tak dobrze, to co się stało ze złomem? Niedobór złomu jest szczególnie widoczny w produkcji wyrobów z miedzi i bardzo rzadko zdarza się, aby można było znaleźć takie gatunki złomu miedziowego, jak Birch Cliff czy Millberry. Równie trudno jest kupić czystsze gatunki aluminium.

Rynek wtórnego aluminium rozpoczął ten rok od wyższych cen wlewek, ale z powodu różnic kursowych w ramach UE, niektóre tanie oferty sprowadziły ceny wlewek z powrotem do poziomu 1550 euro za tonę. Rabaty na złom miedzi są na niskim poziomie. Producenci robią lepsze oferty próbując w ten sposób przyciągnąć dodatkowe ilości złomu potrzebne dla swojej produkcji.

Agencje ratingowe oraz firmy ubezpieczeń kredytowych oceniają wszystkich sektory surowcowe jako niezwykle zagrożone obszary biznesu. Wiele linii kredytowych producentów i innych uczestników rynku jest niemal automatycznie zmniejszanych ze względu na niepewność w świecie, która nie budzi zaufania usprawiedliwiającego wysokie poziomy kredytu.


Źródło: BiRCopyright: IGMNiR 2009 - 2012