Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Unijny przemysł przeciwko uznaniu Chin za gospodarkę rynkową

Około 5 tys. pracowników i pracodawców sektora przemysłowego z 15 państw UE, w tym ponad 70 z Polski przeszło w poniedziałek ulicami Brukseli w proteście przeciwko dumpingowi z Chin oraz planom przyznania im statusu państwa o gospodarce rynkowej.  Marsz odbywał się pod hasłem "TAK dla miejsc pracy i uczciwego handlu! NIE dla przyznania Chinom statusu państwa o gospodarce rynkowej".  

Celem protestu było zwrócenie uwagi instytucji europejskich na pogłębiający się problem stosowania przez Pekin nieuczciwych praktyk handlowych takich jak dumping, omijanie unijnych ceł antydumpingowych poprzez wysyłanie towarów chińskich z państw trzecich oraz nielegalna pomoc państwowa dla chińskich przedsiębiorstw eksportujących do UE.

Według wstępnych szacunków Komisji Europejskiej, niemal 11 tys. pracowników może stracić zatrudnienie w Polsce z powodu spodziewanego przyznania Chinom pod koniec tego roku statusu państwa o gospodarce rynkowej.

To stawia Polskę na szóstym miejscu za Włochami (około 66 tys.), Niemcami (około 56 tys.), Hiszpanią (około 27 tys.), Francją (około 13 tys.) oraz Portugalią (około 12 tys.) pod względem ilości zagrożonych miejsc pracy.

- Jako pracownicy, pracodawcy i związkowcy europejskiego sektora przemysłowego sprzeciwiamy się przyznaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej - oświadczyli organizatorzy marszu w manifeście przyjętym 8 lutego. "Wzywamy Parlament Europejski, kraje członkowskie oraz Komisję Europejską by powiedzieli +TAK+ dla miejsc pracy i uczciwego handlu" - dodali europejscy producenci zdecydowanie podkreślając, że Chiny nie spełniają obecnie kryteriów gospodarki rynkowej.

W odpowiedzi na ten argument Jean-Luc Demarty, Dyrektor Generalny ds. Handlu w KE wyjaśnił podczas konferencji nt. energetycznie intensywnych gałęzi przemysłu, która odbyła się 15 lutego w Brukseli, że istotą problemu nie jest to, czy Chiny spełniają kryteria gospodarki rynkowej a raczej kwestia wygaśnięcia zasady kraju podobnego. 

Wśród wielu europejskich stowarzyszeń i organizacji branżowych popierających protest jest też EuRIC – Europejska Federacja Przemysłu Recyklingowego, którego członkiem jest Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu. W przesłanym przez EuRIC do mediów stanowisku czytamy, iż:

„Przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej w sytuacji, kiedy Chiny obiektywnie nie są  gospodarką oparta na zasadach rynkowych będzie:

  • utrudniać Unii Europejskiej podjęcie skutecznych działań naprawczych przed dumpingiem i/lub produktami dotowanymi;
  • prowadzić do dalszej utraty miejsc pracy i inwestycji w Europie;
  • zablokuje przejście do gospodarki cyrkulacyjnej jeśli ceny uczynią recykling nieopłacalnym ekonomicznie ze względu na stronnicze warunki rynkowe.”

IGMNiR w pełni popiera stanowisko zaprezentowane przez EuRIC. Izba uważa, że handel powinien odbywać się na takich samych warunkach konkurencyjności dla wszystkich uczestników rynku; musimy chronić przemysł stalowy oraz aluminiowy i związane z nimi miejsca pracy przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez Chiny.

Jednym z głównych argumentów przeciwko przyznaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej jest ryzyko upadku niektórych europejskich gałęzi przemysłu, w szczególności hutnictwa stali i aluminium, które już dziś są w ciężkim kryzysie spowodowanym w znacznym stopniu tanim importem z Chin.

Chińskie hutnictwo dysponuje nadwyżką potencjału produkcyjnego ponad własne potrzeby ocenianą na 340 mln ton stali rocznie, co ponad dwukrotnie przewyższa całe zapotrzebowanie Unii Europejskiej na ten produkt.

Obserwuje się wzrost importu stali z Chin do Unii, który w ciągu ostatnich trzech lat przekroczył 100 proc. Import ten odbywa się z zastosowaniem cen niższych niż koszt produkcji - co jest zjawiskiem określanym jako dumping. Unia posiada instrumenty ochrony handlu, by reagować na tego typu praktyki, ale są one stosowane ze zbyt dużym opóźnieniem. Należy wezwać instytucje europejskie do przyśpieszenia prac nad reformą unijnego systemu ochrony handlu. Projekt Komisji z 2013 r. w tej sprawie jest blokowany w Radzie w wyniku braku kompromisu między państwami członkowskimi.

Konsekwencją upadku hut stali i aluminium oraz innych przedsiębiorstw zagrożonych dumpingiem z Chin będzie likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w UE.

Źródło: biznes.onet.pl, EuRIC

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012