Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Statki towarowe idą na złom

To kolejna oznaka świadcząca o tym, że światowa gospodarka przeżywa coraz poważniejsze problemy. Baltic Dry Index, który mierzy ceny transportu morskiego surowców takich jak zboże czy stal, w listopadzie po raz pierwszy w historii spadł poniżej 500 punktów, a od tego czasu spada coraz bardziej. Co więcej, jeszcze w sierpniu 2015 roku indeks znajdował się na poziomie 1222 pkt, a od ostatniego szczytu dwa lata temu stracił aż 84 procent.

Co to oznacza? Baltic Dry Index często uznawany jest za papierek lakmusowy dla światowej koniunktury i kondycji globalnego handlu. Kiedy wartość indeksu jest wysoka, oznacza to, że ceny frachtu są wysokie, co wynika z dużego popytu na usługi transportowe. Gdy obrót handlowy spada, wraz z nimi maleją stawki frachtu, czyli również poziom indeksu.

Rekordowo niski poziom Baltic Dry Index oznacza, że sytuacja jest trudna. Jak podaje Business Insider, analityk Deutsche Bank Amit Mehrotra zauważył, że spadek cen przewozu i aktywności w handlu jest tak znaczny, że masowce w szybszym tempie idą na złom niż budowane są nowe. Mehrotra podkreśla, że: w ubiegłym tygodniu nośność masowców na świecie spadła o milion ton ze względu na spadek tempa oddawania nowych statków i stale rosnącą liczbę idących na złom w tym czasie 16 statków zostało sprzedanych na złom, podczas gdy 9 nowych zostało zwodowanych jeśli ubiegłotygodniowe tempo przechodzenia statków na złom zostanie utrzymane, w ciągu roku zlikwidowane zostanie 11 proc. światowej nośności masowców. To prawie dwa razy więcej niż w dotychczas rekordowym 1986 roku.

To złe informacje dla światowej gospodarki, bo oznaczają, że właściciele statków spodziewają się, że popyt na morskie usługi przewozowe pozostanie niski przez długi czas i wolą pozbyć się statków ponosić koszty ich utrzymania. Tymczasem generalnie są oni bardzo dobrzy w przewidywaniu trendów w światowym handlu - wykres Baltic Dry Index dość dobrze pokrywa się trendami zmian w wolumenie światowego handlu.

Źródło:  www.wgospodarce.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012