Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Nowy członek IGMNiR - IMPEXMETAL w akcji
Od 18 lutego br. w Izbie Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Impexmetal ma pięć segmentów branżowych: aluminium, miedź, cynk i ołów, handel oraz pozostałe nieprzypisane. Ten ostatni jest prawie nieistotny w stosunku do całości obrotów, natomiast udział pozostałych jest dość wyrównany, jakkolwiek dominuje aluminium. Przychody z tego obszaru wyniosły 787 mln zł w ciągu 9 miesięcy roku 2015 (zewnętrzne). Wszystkie cztery główne segmenty miały dodatni wynik operacyjny, a poza miedzią także dodatni wynik finansowy netto.

Obroty całościowo to 2,5 mld zł - tj. o 18 proc. więcej niż notowano rok wcześniej. Poprawiły się też wartości EBITDA i zysku operacyjnego. Mówimy jednak o samych kwotach, bo dynamika ich zwyżki była na tyle niska, że rentowności uległy obniżce. Na przykład marża operacyjna zeszła z 4,07 proc. do 3,5 proc. Rentowność netto spadła z 3,32 proc. do 2,76 proc. Uzyskane wartości były też niższe od tych sprzed dwóch lat.

W bilansie dominują aktywa trwałe, łącznie opiewające na 1,27 mld zł, podczas gdy obrotowe to ok. 900 mln zł. Zachowana jest złota reguła bilansowa, wskaźnik płynności bieżącej notował ostatnio poziom 1,51 pkt, co jest zupełnie satysfakcjonujące. Ogólne zadłużenie na poziomie 35 proc., a takie notowano w finale z września 2015, nie budzi zastrzeżeń - ba, jest niskie. Wypłacalność natychmiastowa oscyluje natomiast zwykle w okolicach kilku procent - ostatnio 5 proc. Cash flow za 9 miesięcy był dodatni (wzrost z 21,3 mln zł do 32 mln zł).

Źródło:  www.finweb.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012