Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Kontrole skarbowe. Jest ich mniej, ale są bardziej skuteczne

Ponad 18,5 mld zł wyniosły uszczuplenia w podatkach w 2015 r. - wynika z opublikowanego sprawozdania MF. Najwięcej było ich w branżach: paliwowej i elektronicznej

Wyniki dotyczą wyłącznie efektów prac inspektorów kontroli skarbowej. Nie obejmują kontroli podatkowej prowadzonej przez urzędy skarbowe, bo to odrębny pion.

Zdecydowaną większość, podobnie jak rok wcześniej, stanowiły ustalenia w VAT, z tym że kwotowo różnice są znaczne. Wzrosły też - w liczbach bezwzględnych - ustalenia w zakresie CIT i akcyzy, natomiast zmalały w PIT.

Struktura ustaleń podatkowych w 2015 r. kształtowała się następująco:

wykryty VAT stanowił ponad 90 proc. łącznych ustaleń, tj. 16,8 mln zł (dla porównania w 2014 r. było to 9,1 mld zł, co stanowiło ok. 86 proc.),

             akcyza stanowiła prawie 4,3 proc. łącznych ustaleń, tj. 789,6 mln zł (w 2014 r. było to 440 mln zł, czyli niecałe 4,2 proc.),

             CIT stanowił 3,9 proc. łącznych ustaleń, tj. 720,1 mln zł (w 2014 r. było to 462,1 mln zł, czyli niespełna 4,4 proc.),

             PIT stanowił niecałe 1,4 proc. łącznych ustaleń, tj. 250,6 mln zł (w 2014 r. było to 410 mln zł, co stanowiło ok. 3,9 proc.).

Handel metalami

Znacząco zmniejszyły się również oszustwa podatkowe w branży stalowej. Wpływ na to mogło mieć wprowadzenie, już od października 2013 r„ odwróconego obciążenia VAT w handlu niektórymi wyrobami stalowymi Na skuteczność tego rozwiązania wskazało Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w raporcie sporządzonym na zlecenie Ministerstwa Finansów (patrz DCP z 18 lutego 2016 „Na odwrotnym obciążeniu stal zyskała dużo, ale budżet mało").

Potwierdzają to również najnowsze dane MF. Ze sprawozdania z kontroli skarbowej wynika, że w 2015 r. wyłudzenia przez podmioty związane z obrotem stalą stanowiły 5,8 proc. wszystkich nadużyć. Rok wcześniej było to 11,3 proc.

Z kolei udział oszustw w handlu złomem spadł z 8 proc. do 3,1 proc. wszystkich wyłudzeń VAT, a w obrocie metalami szlachetnymi - z 6,6 proc. do 3,6 proc.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012