Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
VAT od zabranego gruzu i złomu

Opodatkowanie VAT nie ogranicza się do środków pieniężnych otrzymanych za wykonane prace. Podatek trzeba odprowadzić też od wartości towarów, których własność przejęła firma wykonująca roboty. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa dotyczyła firmy, która zajmowała się rozbiórką budynków na rzecz lokalnego samorządu. Spółka zawarła umowy po zwycięskich dla niej rozstrzygnięciach przetargów.

Ujęła w deklaracji VAT tylko kwoty pieniężne, które otrzymała za rozbiórkę. Po latach urząd kontroli skarbowej dostrzegł jednak, że zaniżyła VAT należny w związku z nieopodatkowaniem odpłatnej zamiany usług budowlanych na towary oraz sprzedaży tych towarów. Kontrolerzy ustalili, że spółka otrzymała zarówno wynagrodzenie wyrażone w pieniądzu, jaki i w naturze, tj. oprócz pieniędzy przejęła kilkaset ton złomu i kilka tysięcy metrów sześciennych gruzu.

Skarbówka uznała, że strony umów nie obniżyły wynagrodzenia należnego spółce za wykonane usługi, lecz tylko zmniejszyły cenę wyrażoną w pieniądzu, ponieważ usługobiorca oddał spółce materiały pochodzące z odzysku. Materiałami tymi spółka mogła swobodnie dysponować.

To, że cena została obniżona o wartość odzyskanych materiałów, nie oznacza, że została obniżona wartość robót. Nie powinna też zostać obniżona kwota, od której spółka była zobowiązana zapłacić VAT.

Księgi rachunkowe spółki nie zawierały żadnych zapisów o materiałach przejętych z budowy. Spółka nie przekazała też urzędnikom żadnych dokumentów, które by ich dotyczyły.

Organy podatkowe oszacowały więc wysokość nieopodatkowanego obrotu, przy czym organ drugiej instancji - izba skarbowa - skorygował obliczenia urzędu kontroli skarbowej, biorąc pod uwagę korespondencję spółki i usługobiorcy. Fiskus wymierzył kilkaset tysięcy złotych dopłaty.

Sądy obydwu instancji zgodziły się z tym rozstrzygnięciem.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012