Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Indie przyjmują nowe zasady dotyczące przywozu i wywozu odpadów

W sierpniu 2015 BIR poinformowała swoich członków o projektach zasad i obszarach o szczególnym znaczeniu dla ich działalności (http://www.bir.org/news-press/latest-news/indian-ministry-draft-waste-management-rules-2015-include-reuse-and-recycling-trade-prohibitions/).

Podczas, gdy BIR z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Indii w celu zapewnienia bardziej przyjaznych zarówno  dla środowiska, jak i dla przemysłu, ram prawnych, to istnieją jednakże obawy dotyczące niektórych zakazów importowych sformułowanych w przepisach (załącznik VI), wśród których znalazły się stałe odpady z tworzyw sztucznych.

Jednakże,  w informacjach prasowych Ministerstwo podkreśla, że: (cytat) "Import złomu, makulatury i różnych kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego do celów ponownego użycia, został zwolniony z konieczności uzyskania pozwolenia Ministerstwa ".

Nowe przepisy oparte są na zasadach zakazu lub uprzednio wyrażonej zgody na przywóz i wywóz odpadów zgodnie z załącznikiem VIII Konwencji Bazylejskiej (odpady niebezpieczne) i niektórych odpadów z załącznika IX (odpady inne niż niebezpieczne). Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne z załącznika IX są podzielone na dwie części: jedna część, gdzie wymagane jest pozwolenie na przywóz i wywóz; i druga część - nie wymagająca zgody Ministerstwa na import lub eksport.


Źródło: BIRCopyright: IGMNiR 2009 - 2012