Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
130 ton złomu to nie prywatny majątek - z orzecznictwa NSA

Chodziło o byłego rolnika, który sprzedawał złom, nie płacąc PIT. Twierdził, że nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej, tylko zbywał zalegający na jego posesji złom będący pozostałością po dawnym majątku rolnym. Powoływał się na art 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, który pozwala sprzedawać bez podatku rzeczy używane dłużej niż pół roku. Organy nie podzielały tego stanowiska. W toku postępowania wyszło bowiem na jaw, że mężczyzna w ciągu czterech lat sprzedał prawie 130 ton złomu. Podczas przesłuchania tłumaczył, że prowadził gospodarstwo od 1983 r., a przez ten czas nazbierało się dużo nieużywanych sprzętów, których chciał się pozbyć. Było to min. osiem pługów i snopowiązałek, 10 sztuk broni typu ciężkiego, sześć samochodów ciężarowych, ciężki sprzęt gąsienicowy i suszarnia do zboża (29,5 t). Całe gospodarstwo otaczała zaś siatka (2,5 t), która rozpięta była między rurami do ogrodzenia (ok.  15 t). Nie potrafił jednak w żaden sposób tego uwiarygodnić. Sąd I instancji i sąd kasacyjny orzekły więc, że podatnik prowadził niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży złomu.

 - Granica między aktywnością gospodarczą a zarządzaniem swoim prywatnym majątkiem jest płynna - stwierdził NSA. Wyjaśnił, że aby można było zakwalifikować daną aktywność jako działalność gospodarczą, muszą być spełnione wszystkie przesłanki wymienione w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. W tym wypadku tak właśnie było. Zdaniem sądu trudno byłoby uznać, że działalność mężczyzny nie była nastawiona na zysk, bo świadczy o tym już sama skala sprzedaży. Sąd nie miał również wątpliwości, że były rolnik prowadził ją we własnym imieniu. Sąd zwrócił uwagę na to, że podatnik nie tylko gromadził złom na działce i kupował go od innych, lecz dysponował również zgniatarkami, palnikami i narzędziami do jego cięcia i dzielenia. W świetle zebranego materiału dowodowego nie sposób było zgodzić się z podatnikiem, że jego działania miały charakter incydentalny - orzekł NSA.

ORZECZNICTWO Wyrok NSA z 12 maja 2016 r. sygn. akt II FSK 935/14.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012