Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Rośnie handel złomem na rynku UE

W marcu wartość ta osiągnęła poziom 1,5 mln ton i wzrosła w skali rocznej o 52,1%. Wskaźnik ten podskoczył również w skali miesiąc do miesiąca. W tym wypadku eksport wzrósł o 16,8%. Najwięcej złomu w czasie marca, bo aż 793 tys. ton trafiło do Turcji. W sumie przez cały pierwszy kwartał 2016 roku całkowita wartość eksportu złomu osiągnęła poziom 3,8 mln ton i podniosła się o 10,2%. Według wstępnych szacunków do końca roku sprzedaż zagraniczna złomu wyniesie 15,5 mln ton.

Źródło: www.4metal.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012