Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Auto szrot - jak go założyć i właściwie wyposażyć

Jest to spowodowane niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne, jakim charakteryzuje się tego typu działalność.

W branży rozbiórki pojazdów można działać na dwa sposoby - jako stacja zbierania (skup pojazdów) bądź demontażu (auto szrot). Mimo, iż obie mogą wydawać dokumenty świadczące o zezłomowaniu pojazdu, ich założenie wiąże się z koniecznością spełnienia innych wymogów formalnych. Obie placówki muszą mieć ze sobą umowę, bowiem wyłącznie stacja demontażu ma prawo do rozbiórki przyjętych pojazdów. Wytyczne dotyczące postępowania z odzyskanymi odpadami oraz kwoty pobieranych opłat, są regulowane przez Ustawę z dn. 20 stycznia 2005 roku o Recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Jeśli kogoś interesuje sprzedaż używanych części samochodowych, nie musi w tym celu zakładać stacji demontażu. Należy jednak mieć świadomość, że rozbieranie całych pojazdów może się odbywać wyłącznie w takiej placówce - poza nią jest nielegalne.

Stacje demontażu negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. Z tego względu, do ich założenia niezbędne jest uzyskanie zgody administracyjnej. Wniosek o decyzję należy skierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także do prezydenta miasta, burmistrza bądź wójta.

Niezwykle ważne jest miejsce, w którym auto szrot będzie usytuowany. W tym celu należy zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego. Szczególną uwagę należy zwrócić na zakaz budowy placówek znacząco oddziałujących na środowisko. Jeżeli takowe plany nie istnieją, należy złożyć wniosek o nadanie warunków budowy oraz zagospodarowania terenu (powinna być do niego dołączona decyzja środowiskowa).

Ostatnim, ale z pewnością nie najmniej ważnym elementem, jest pozwolenie na budowę oraz na wytwarzanie odpadów. Decyzje w tym zakresie należą do marszałka województwa i to właśnie do niego należy skierować odpowiedni wniosek.

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważny w branży skupu i złomowania aut jest sprzęt oraz właściwe wyposażenie. Nie tylko musi ono zapewniać użytkownikom bezpieczeństwo, ale również chronić środowisko przed zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami.

 

Źródło: www.jaw.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012