Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Co wiąże ze sobą metale i waluty?

Pomimo że determinanty podaży i popytu różnych metali są odmienne od walutowych, w pewnych określonych okresach zmiany w cenach metali często idą w parze z ruchami kursów walut.

Ogólnie rzecz biorąc, metale szlachetną są najaktywniej sprzedawane i kupowane. Wszystkie metale szlachetne są notowane w dolarach amerykańskich i handluje się nimi tak samo jak parami walutowymi. Na przykład na rynku pozagiełdowym do transakcji złotem wykorzystuje się kurs forward, taki sam jak na rynkach walutowych.

Kursy Gold Forward oblicza się, odejmując stopy procentowe złota (złoto ma własną stopę procentową zwaną GOFO, The Gold Forward Offered Rate) od stopy procentowej USD. Kurs terminowy forward złota uwzględnia kurs złota spot oraz stopy procentowe, tak samo jak w przypadku obliczania kursów terminowych walut.

Na ceny złota wpływają zmiany ogólnej wartości USD. Gdy dolar rośnie w siłę względem innych najsilniejszych walut (jak euro czy jen), staje się też silniejszy względem złota. Stopy procentowe dolara również są czynnikiem napędzającym i gdy stopy procentowe produktów wzrastają w stosunku do stóp procentowych złota, ceny złota automatycznie spadają.

Handel srebrem, platyną i palladem odbywa się tak samo i ich ceny są związane ze zmianami na rynkach walutowych. Srebro i pallad są komponentem przemysłowym, co powoduje, że na aktywność cen mogą też wpływać też zmiany ekonomiczne.

Ceny złota zmieniają się również wtedy, gdy spodziewana jest fluktuacja inflacji. Teoretycznie inflacja zmniejsza wartość aktywów wypłacających odsetki, takich jak obligacje, czy nawet udziały dające dywidendy. Na przykład, jeśli posiadasz obligacje ze stałym oprocentowaniem, zmiany w inflacji mogą je podkopać, ponieważ więcej płacisz za inne aktywa. Dokonując zakupu aktywów, których wartość wzrasta, gdy jest większa inflacja, takich jak złoto i srebro, masz możliwość złagodzenia skutków wzrostu inflacji.

Zmiany w cenach metali nieszlachetnych mają mniejszy związek ze zmianami kursów walut niż w przypadku ich szlachetnych kuzynów. Ponieważ stopień wykorzystania metali nieszlachetnych zazwyczaj zmienia się wraz ze wzrostem ekonomicznym, wahania GDP największych importerów takich jak Chiny, czy producenci samochodów takich jak USA czy Japonia, wpływają na wartość wielu metali nieszlachetnych.

Ponieważ większość metali notowana jest w USD - są wrażliwe na zmiany wewnątrz rynków walutowych.

Źródło: macronext.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012