Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Targi POL-ECO-SYSTEM: zobacz nowości, poznaj program wydarzeń

Już w październiku kilkaset firm zaprezentuje rozwiązania optymalizujące procesy a jednocześnie przyjazne dla środowiska. Na targi warto też zajrzeć z powodu konferencji poruszających najistotniejsze tematy branży. Udział w targach jest bezpłatny.

Mówi się, że targi są barometrem tego, co dzieje się w branży. Niezaprzeczalnie POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu to prezentacja trendów i kierunków tego, co dzieje się w poszczególnych sektorach: energia, OZE, odpady i recykling, rekultywacja i rewitalizacja, woda i ścieki oraz produkty i usługi dla samorządów.

>> Zobacz katalog wystawców

Ekspozycja POL-ECO-SYSTEM, jak i bogaty program wydarzeń, to możliwość poznania potencjału gospodarczo-ekologicznego Polski oraz innych krajów uczestniczących w targach. Rynkowe nowości, wymiana doświadczeń, trendy i dyskusje – warto tu być!

>> Zobacz zdjęcia i opisy targowych nowości

Chcesz wziąć udział w targach POL-ECO-SYSTEM bezpłatnie? Wejdź na stronę www.mtp24.pl , zarejestruj się i pobierz bilet.  

Co w pawilonach?

·         Pawilon 5 i 5A
- gromadzenie i transport odpadów, sortowanie i zagospodarowywanie oraz obróbka i składowanie odpadów, odzyskiwanie, recykling i utylizacja m.in. metali, szkła, gumy, plastiku, papieru i kartonu, drewna, materiałów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych 
- utrzymanie czystości i porządku w mieście (ulice, place, parkingi, chodniki, kanalizacja), utrzymanie i konserwacja terenów zielonych (parki, boiska i stadiony, miejskie rabaty, zieleńce)

·         Pawilon 7A
- wytwarzanie energii, energia odnawialna, technologie energooszczędne

·         Pawilon 8A
– gospodarka wodno-ściekowa (m.in. uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków) i ochrona przeciwpowodziowa
- technologie ochrony środowiska (wibracje i hałas, powietrze, emisja gazów, rekultywacja i rewitalizacja)
- produkty i usługi dla samorządów
- Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, izby i stowarzyszenia branżowe, PSP

·         Pawilon 8
- transport zrównoważony
- Miasteczko Ekologiczne

·         Pawilon 15
1 dzień kongresu ENVICON (wydarzenia 2 dnia odbywają się na salkach w ramach ekspozycji targów)

·         Teren zewnętrzny (plac między pawilonami 8 i 5A)
- ekspozycja wystawców
- City Truck Show

Co w programie wydarzeń?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 10 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

10.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30

Międzynarodowy  Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

 

Sesja Inauguracyjna,  Sala 1F+1G

Sesja: Gospodarka o obiegu zamkniętym,  Sala 1F+1G

Sesja: Gospodarka Odpadami , Sala 1F+1G

Sesja: Energetyka, Sala 1A

Sesja: Zarządzanie w branży Wod-Kan,
Sala 1B

 

Gala Kongresu

 

Pawilon 15, sala konferencyjna  1.A, 1.B, 1.F, 1.G

 

 

 

 

 

 

 

 

Pawilon 15, Sala Ziemi

 

Gospodarka w obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, energetyka, zarządzanie w branży wod-kan

Wstęp za zaproszeniami

Wtorek  11 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

9.00-17.00

Strefa Kariery Teraz Środowisko – punkt konsultacyjny

Pawilon 8A, stoisko 35

Oferty pracy z rynku ochrony środowiska

Wstęp wolny dla  uczestników targów

9.30-17.00

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne: „Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość"

Pawilon 5; stoisko 24

m.in. rekultywacja terenów, recycling, energie odnawialne, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników

 

Wstęp wolny obowiązują zapisy

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.00-13.45

Międzynarodowy  Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

 

Sesja: Ochrona Powietrza – Niska Emisja

Pawilon 7A, stoisko 42, sala konferencyjna

Ochrona powietrza

Wstęp wolny dla uczestników targów

10.00-18.00

 

 

 

Międzynarodowy  Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

 

Seminarium: „Polska Droga do Gospodarki o obiegu zamkniętym”

 

Pawilon 15, sala konferencyjna 1.F

 

Gospodarka odpadami

 

Wstęp z zaproszeniami

10.00-16.30

Polish – German sustainability research call

 

Pawilon 10,  Centrum Prasowe,

 

Wstęp  za zaproszeniami oraz wolny dla uczestników targów;

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.30-12.30

 

Forum Recyklingu

Recykling elektroodpadów ważne ogniwo w gospodarce o obiegu zamkniętym

Pawilon 5, sektor  G, stoisko 138,  sala konferencyjna

 

Recykling i gospodarka odpadami / elektroodpady

Wstęp wolny dla uczestników targów

 12.30 – 14.00

Debata ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – sukces czy porażka”

Pawilon 5, sektor  G, stoisko 138, sala konferencyjna

Recykling i gospodarka odpadami/ elektroodpady

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

12.30 -14.00

 

 

Forum RIPOK

Otwarte Spotkanie Rady RIPOK

 

 

 

Pawilon 5 , sektor F, stoisko  137, sala konferencyjna

Odpady komunalne

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

11.30-12.15

 

 

 

 

12.30 – 14.00

Uroczyste otwarcie targów
POL-ECO-SYSTEM 2016

Wręczenie nagród: Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus

Wręczenie certyfikatów EMAS

 

Debata  EKOLOGIA W JEDNOŚCI Z EKONOMIĄ – WYMIAR GLOBALNY

„Jakość przyrody a rozwój gospodarki – sprzeczność, czy harmonia?”

 

Scena; 
Aleja Lipowa 

 

 

Uroczystość otwarcia i debata towarzysząca

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

13.00-15.30

Forum Prezydentów Miast

„Jak przyspieszyć poprawę jakości powietrza w polskich miastach”

Pawilon 15,  Sala Powietrza

Ochrona powietrza

Spotkanie zamknięte

14.30-16.30

Finał Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu – wręczenie nagród

 

 

Scena; Aleja Lipowa

Konkurs - recykling

Wstęp za zaproszeniami     

 ( obowiązuje rezerwacja miejsc) oraz wolny dla uczestników targów

14.00-15.30

Konferencja Prasowa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pawilon 8A, stoisko 58, sala konferencyjna

Konferencja prasowa NFOŚiGW

Wstęp wolny dla uczestników targów

Środa, 12 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

9.00-17.00

Strefa Kariery Teraz Środowisko – punkt konsultacyjny

Pawilon 8A, stoisko 35

Oferty pracy z rynku ochrony środowiska

Wstęp wolny dla  uczestników targów

9.30 -15.00

V  Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska: „Polityka ochrony środowiska na obszarach miejskich”

 

 

Pawilon 7, Antresola, sala AB

Gospodarka odpadami, energetyka, gospodarka wodna

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

9.30-17.00

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne: „Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość"

Pawilon 5; stoisko 24

M.in. rekultywacja terenów, recycling, energie odnawialne, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników

 

Wstęp wolny obowiązują zapisy

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.00-13.30

 

 

 

Konferencja: „Wieś Polska-Wieś Innowacyjna”

 

 

Pawilon 7, Antresola, sala konferencyjna HG

 

Rozwiązania dla samorządów
m.in. cyfryzacja wsi, rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-11.30

CNG/LNG Meeting

Pawilon 8, sala konferencyjna 

Rozwó rynku paliw CNG/LNG + spotkanie z Gosia Rdest, wielokrotną Mistrzynią Racingową

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

11.00-14.00

Innowacyjne technologie oraz fundusze norweskie - konferencja

 

Pawilon 10, sala konferencyjna

 

 

 

Dofinansowanie inwestycji środowiskowych

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-11.00

Spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych

 

Centrum Targowe, sala 9

Spotkanie branża wod-kan

Spotkanie zamknięte

10.30-14.00

 

 

 

Forum Recyklingu

Gospodarka odpadami – wyzwania i szanse rozwoju recyklingu.

 

Pawilon 5, sektor G, stoisko 138, sala konferencyjna

 

Recykling i gospodarka odpadami / opakowania, odpady wielkogabarytowe

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.30-15.00

 

 

Forum Czystej Energii

 

 

 

Pawilon 7A, stoisko 42, sala konferencyjna

 

Biogazownie rolnicze, klastry energii, magazynowanie energii, finansowanie produkcji biogazu, Prosument i jego instalacja fotowoltaiczna

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

 

10.00-15.00

FORUM  RIPOK

Pawilon 5, sektor F., stoisko nr 137, sala konferencyjna

 

Gospodarka odpadami, związki międzygminne, gospodarka in-house

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-10.30

Wręczenie nagród „Solidny Partner”

Scena Aleja Lipowa

Wręczenie nagród

Wstęp wolny dla uczestników targów

11.00-14.00

POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne

 

Pawilon 15, sala 1A

Finansowanie ochrony środowiska, gmina samowystarczalna energetycznie, program LIFE, efektywność energetyczna

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

11.00-13.00

Seminarium: Zielona technologia  rekultywacji  terenów zdegradowanych  poprzez  wykorzystanie konopi włóknistych

 

Pawilon 8A, stoisko 58, sala konferencyjna

Rekultywacja

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

12.00-15.00

Smart Gmina - Strefa Dobrych Praktyk

Pawilon 8 , Miasteczko Ekologiczne, sala konferencyjna,

Smart – oświetlenie , Smart mobilność, Rewitalizacja dachów Rewitalizacja boisk

Wstęp wolny dla uczestników targów

14.00-15.00

Dofinansowanie innowacji środowiskowych ze środków Unii Europejskiej

 

Scena Al. Lipowa

Finansowanie inwestycji

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

14.30-16.45

 

 

Konferencja:

„Gospodarka odpadami w nowych warunkach prawnych”

 

 

Pawilon 5, sektor G, stoisko 138,sala konferencyjna

 

Gospodarka odpadami

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

15.00 -17.00

Debata Lokalna „Działania  na rzecz poprawy jakości powietrza w Poznaniu”

 

Pawilon 8 A, stoisko 58 sala konferencyjna

Ochrona powietrza

Wstęp  wolny dla uczestników targów

17.00

Polsko-Norweski
POL-ECO-SYSTEM Business Mixer

 

 

World Trade Center Poznań sp. z o.o., sala konferencyjna

 

Finansowanie inwestycji

Wstęp za zaproszeniami

Czwartek, 13 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

9.00-17.00

Strefa Kariery Teraz Środowisko – punkt konsultacyjny

 

Pawilon 8A, stoisko 35

Oferty pracy z rynku ochrony środowiska

Wstęp wolny dla  uczestników targów

9.30-17.00

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne: „Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość"

Pawilon 5; stoisko 24

M.in. rekultywacja terenów, recycling, energie odnawialne, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników

 

Wstęp wolny obowiązują zapisy

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.00-16.00

Spotkania kooperacyjne
Eco-Match 2016

Pawilon 7;
sala konferencyjna AB

Woda, ścieki, odpady, recykling,     energia, energia odnawialna,     powietrze, hałas, wibracje,     rewitalizacja, rekultywacja,     aparatura kontrolno-pomiarowa,     systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego, ochrona przeciwpowodziowa, mała architektura miejska, niskoemisyjny transport

 

Wstęp  wolny, obowiązuje  wcześniejsza rejestracja

https://www.b2match.eu/eco-match2016/sign_up

 

10.00-  11.30

III Konferencja Ochrona środowiska w praktyce

 

Scena Aleja Lipowa

Unieszkodliwianie i odzysk odpadów, przeciwdziałanie awariom, osady ściekowe

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-15.30

Budownictwo Pasywne. Budownictwo Zielone

 

Sala  konferencyjna, Miasteczko Ekologiczne

 

Budownictwo pasywne

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.30-12.30

Składowanie odpadów - zagrożenia i bezpieczniejsza przyszłość

Pawilon 8A, stoisko  58, sala  konferencyjna

Odpady + Wyjazd do spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.30-13.30

 

 

 

Forum Recyklingu

Zbiórka i recykling bioodpadów

 

 

Pawilon 5, sektor G. sala konferencyjna

 

 

Recykling i gospodarka odpadami/ bioodpady, kompostowanie odpadów zielonych, odpady kuchenne

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-15.00

 

 

 

FORUM RIPOK

 

 

Pawilon 5, sektor F, stoisko nr 137, sala konferencyjna

 

Gospodarka odpadami

- przykłady inwestycji i modernizacji instalacji RIPOK, zero energetyczne instalacje

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.30-14.00

 

 

Forum Czystej Energii

 

 

 

Pawilon 7A, stoisko 42, sala konferencyjna

 

Prosument, biogazownie przy oczyszczalni ścieków, biogaz z komunalnych osadów ściekowych, finansowanie inwestycji

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

  14.00-16.00 

 

STREFA KARIERY TERAZ  ŚRODOWISKO „Rynek pracy w ochronie środowiska”

 

Scena Aleja Lipowa

Czołowe firmy sektora na temat zapotrzebowania na konkretne kompetencje i pracowników oraz tendencje w zatrudnieniu

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

Piątek, 14 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

9.30-12.30

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne: „Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość"

Pawilon 5; stoisko 24

M.in. rekultywacja terenów, recycling, energie odnawialne, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników

 

Wstęp wolny obowiązują zapisy

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.00-11.30

 

 

 

STREFA KARIERY TERAZ  ŚRODOWISKO   - warsztaty        

 

Pawilon 8A, stoisko 58, sala konferencyjna

 

Dla osób rozważających lub właśnie wchodzących na rynek pracy w sektorze. Udział m.in. dyrektora ds. zasobów ludzkich grupy Suez.

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na dzień 26.09.2016. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

Szczegółowy program wydarzeń na stronie www.polecosystem.pl/wydarzenia  

Zwiedzanie POL-ECO-SYSTEM oraz udział konferencjach jest bezpłatny (chyba, że w programie zaznaczono inaczej) – wystarczy rejestracja na www.mtp24.pl do 10.10.2016.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012