Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Życie po życiu, czyli co dalej ze...

W związku z tym podzielono recykling sprzętu elektronicznego na: recykling pierwszego stopnia-naprawa, odnawianie i modernizacja w celu ponownego użycia produktu, recykling drugiego stopnia - obejmuje demontaż podzespołów elektronicznych nadających się do ponownego wykorzystania w procesie produkcji, recykling trzeciego stopnia - sortowanie i rozdrabnianie elementów i podzespołów elektronicznych w celu odzyskania materiałów i surowców.

Złom elektroniczny na początku musi zostać ręcznie zdemontowany. Uzyskane w ten sposób części podlegają oczyszczeniu oraz wstępnej segregacji. Urządzenia elektroniczne powstają na ogół z tworzyw sztucznych i stali. Czasami w niewielkich ilościach można też spotkać w nich srebro, platynę, miedź i złoto. Wyselekcjonowane w ten sposób elementy podlegają już recyklingowi typowemu dla materiału, z którego zostały wykonane. W procesie demontażu urządzenia rozbierane są na następujące podzespoły: obudowy, kineskopy, wiązki przewodów, elementy metalowe, płyty z elektroniką, tworzywa sztuczne, baterie i akumulatory.

Recykling właściwy odbywa się na specjalistycznych liniach technologicznych, umożliwiających rozdrabnianie i sortowanie powstałej masy według materiału i wielkości powstałych cząstek. W efekcie uzyskuje się: złom żelazny i złom metali kolorowych - pełnowartościowe surowce.

Recykling urządzeń chłodniczych to cenny wkład w ochronę środowiska. Tylko w krajach Unii Europejskiej przybywa rocznie 20 milionów sztuk zużytych lodówek. Okazuje się jednak, że słowo "zużyte" jest tu względne -w Europie Zachodniej około 30 proc. sprzętu oddawanego do recyklingu jest nadal sprawne. Ludzie po prostu chcą mieć nowsze, lepsze wyroby. Trzeba też dodać, że są one tańsze w eksploatacji - lodówka, która była kupowana 15 lat temu, zużywała 500-600 kWh energii, zaś współczesna - tylko około 150. Z szacunkowych badań wynika, że w polskich gospodarstwach domowych jest dziś około 9 mln sztuk sprzętu chłodniczego.

Proces recyklingu lodówki po przyjęciu poddawane są wstępnemu demontażowi na specjalnej linii. W tej fazie odsysany jest również olej z układu chłodniczego i usuwany kompresor. W kolejnym etapie pozostała część urządzenia poddawana jest rozdrabnianiu w hermetycznym młynie, a uwalniające się z obudowy freony są ujmowane i odzyskiwane w specjalnej instalacji. Całość procesu neutralizowana jest azotem, aby zapobiec powstawaniu stężeń wybuchowych gazów. Powstałe w ten sposób surowce, takie jak metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne i polistyren, dzięki swojej bardzo wysokiej czystości przekraczającej 95 proc. są bardzo cennym surowcem.

 

Źródło: Dziennik Łódzki

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012