Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
HERMEX - Innowacyjnie i skutecznie

HERMEX od lat specjalizuje się w recyklingu odpadów metalurgicznych oraz produkcji materiałów pomocniczych dla hutnictwa i odlewnictwa, głównie odtleniaczy w postaci granulatów i gąsek aluminium, zasypek izolujących i egzotermicznych oraz granulowanego żużlu syntetycznego do rafinacji stali. Początkowo działalność firmy ograniczała się do skupu i sprzedaży złomów metali. Kolejny etap rozwoju był związany z przerobem zgarów: aluminium, mosiężnych i brązowych, czyli odpadów powstających na powierzchni ciekłego metalu w procesie termicznego przetwarzania metali. Z czasem przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w przetwarzaniu zgarów aluminium opartym na bezodpadowej opatentowanej technologii przyjaznej dla środowiska, co stało się podstawą jego sukcesu. Efektem nastawienia firmy na rozwój i innowacyjność, która zapewnia konkurencyjność, jest współpraca z wieloma jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, gliwicki oddział Materiałów Ogniotrwałych Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska. W wyniku wspólnych prac została opracowana autorska technika przerobu odpadów. -Kluczowym celem naszych działań jest spełnienie oczekiwań klienta i zdobycie jego zaufania poprzez oferowanie najwyższej jakości produktów oraz świadczonych usług - mówi Adam Czech, prezes firmy HERMEX, i dodaje: - Najważniejsza rzecz to wyszukanie niszy rynkowej w odpowiednim czasie, dopasowanie do niej swojego produktu lub swojej usługi, a przede wszystkim konsekwencja i upór w realizacji swoich pomysłów.

Opracowane przez HERMEX technologie, których głównym pomysłodawcą jest prezes firmy Adam Czech, znacznie redukują ilość odpadów generowanych w procesie przeróbki zgarów metali kolorowych i zmniejszają koszty produkcji oraz zużycia energii. W Polsce w większości zakładów produkujących aluminium stosuje się niekorzystne rozwiązania technologiczne, co powoduje bezpowrotną utratę cennego aluminium zawartego w zgarach. Hermex posiada możliwości odzyskiwania aluminium nawet z ubogich zgarów, rozwiązania proponowane przez firmę gwarantują lepszy odzysk aluminium oraz całkowite zagospodarowanie pozostałości powstałych z przerobu zgarów.

Z pozostałości tych produkowane są zasypki izolujące i egzotermiczne, upłynniacze oraz żużle syntetyczne służące do rafinacji stali. Firma wciąż podejmuje kolejne prace badawcze, by opracować i wdrożyć nowe technologie oraz rozszerzyć ofertę o produkty, które wypełnią niszę i znajdą zastosowanie w przemyśle.

Oprócz odpadów metali lekkich firma przetwarza metale bardzo ciężkie, w tym m.in. wolfram. Mimo tego, że materiały z jego zawartością są bardzo twarde i wytrzymałe, firma opracowała i wdrożyła unikalną technologię ich mielenia na proszki o wielkości ziarna poniżej 100 mikronów. Dzięki opracowaniu unikalnych technologii firma może pozwolić sobie na ekspansję i trafiać do klientów z wielu regionów świata, m.in. z Niemiec, Włoch, Czech, Szwajcarii, USA, którzy doceniają polskie rozwiązania, istotnie ograniczające koszty produkcji. Dużą wartość firmy stanowią pracownicy, którzy wnoszą swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego, finansów, ochrony środowiska, handlu, a także kierowcy, operatorzy maszyn i pracownicy wydziału mechanicznego, którzy wdrażają nowatorskie rozwiązania.

Innowacyjnie i skutecznie

VIP, 14.11.2016 r., s. 105Copyright: IGMNiR 2009 - 2012