Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Zbycie części majątku osobistego wolne od PIT

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który przez 7 lat prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie sprzętu budowlanego. W jej trakcie oraz jeszcze długo przed założeniem firmy gromadził na własnej działce złom. Był to zużyty sprzęt budowlany, a także zbiorniki ze stali nierdzewnej.

W związku z planowaną przeprowadzką mężczyzna postanowił uprzątnąć działkę. W związku z tym w 2012 r. sprzedał 6 ton domu za ponad 35 tys. zł, a w 2013 r. - prawie 22 tony za ponad 54 tys. zł.

W zeznaniu rocznym PIT wykazał tylko przychód z emerytury oraz z działalności wykonywanej osobiście. Uważał, że sprzedaż złomu dotyczyła jego majątku osobistego i nie podlegała opodatkowaniu. Złom gromadził bowiem przez ok. 30 lat na własne potrzeby, a prowadzona w tym czasie przez 7 lat działalność gospodarcza, zakończona w 2007 r., nie miała z tym nic wspólnego - argumentował.

Organy podatkowe twierdziły natomiast, że sprzedaż złomu miała charakter zorganizowany, stały i zarobkowy, a więc wyczerpane zostały przesłanki uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu art 5a pkt 6 ustawy o PIT. Naczelnik urzędu skarbowego wyliczył więc podatek i nakazał mężczyźnie go zapłacić Izba skarbowa tę decyzję podtrzymała i spór trafił do sądu.

WSA w Olsztynie uchylił decyzję fiskusa. Uznał, że nie było podstaw do zakwalifikowania wyprzedaży złomu do pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik gromadził go bowiem okazjonalnie, a sprzedawał etapami Działalność nie miała więc charakteru zorganizowanego i ciągłego.

Sąd uznał, że podatnik podejmował czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie prywatnym majątkiem. Miały one na celu gospodarowanie tym mieniem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012