Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Odwrócony VAT

Przy odwróconym VAT podatek ten rozlicza nabywca.  Takie rozwiązanie stosowane jest powszechnie w transakcjach międzynarodowych, ale w odniesieniu do niektórych towarów ma też zastosowanie w transakcjach krajowych.

Ma to miejsce głównie tam, gdzie dochodzi do nadużyć, uszczupleń wpływów do Skarbu Państwa, wynikających z karuzel podatkowych i oszustw dokonywanych przez nieuczciwych kontrahentów - wyjaśnia Jan Tokarski z PwC.

Jest to rozwiązanie stosowane w krajach Unii Europejskiej w odniesieniu do różnych grup asortymentów, gdzie w danym kraju dochodzi do nadużyć w największej skali.

Takie rozwiązanie dopuszcza unijna dyrektywa 111 WE z 2006 roku i jest ono również stosowane w Polsce w sektorach, w których władze skarbowe zidentyfikowały proceder wyłudzania podatku VAT.

Po raz pierwszy do polskiego systemu podatkowego wprowadzono je w kwietniu 2011 roku, obejmując tym mechanizmem niektóre dostawy złomu oraz sprzedaż praw do emisji gazów cieplarnianych.

Druga zmiana nastąpiła w październiku 2013 roku, kiedy to odwróconym VAT-em objęto transakcje dotyczące wyrobów stalowych, w następstwie głośnych spraw wyłudzeń podatku przy handlu prętami stalowymi, służącymi do zbrojenia betonu.

Kolejna zmiana nastąpiła z dniem 1 lipca 2015 roku, kiedy taką formą rozliczeń objęto towary elektroniki użytkowej, takie jak: telefony komórkowe, laptopy i konsole do gier.

Najnowsza modyfikacja pochodzi z 1 stycznia 2017 roku. Dotyczy ona objęcia odwrotnym VAT-em niektórych usług budowlanych, dysków twardych oraz procesorów.

Jaka będzie przyszłość mechanizmu odwrotnego obciążenia? Otóż 21 grudnia 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała rozwiązanie, które pozwala poszczególnym krajom wprowadzić powszechny odwrócony VAT, czyli dotychczasowe wyjątki stałyby się regułą przy każdej transakcji towarowej. Za takim rozstrzygnięciem opowiadają się przede wszystkim Czechy oraz Austria, które uważają, że jest to lekarstwo na popularne w tamtych krajach wyłudzenia. Niestety, Komisja Europejska bardzo wyśrubowała kryteria, według których dany kraj członkowski mógłby takie rozwiązanie wprowadzić.

Jedno z nich mówi o tym, że luka podatkowa powodowana przez nadużycia związane z VAT w danym kraju musiałaby sięgać, co najmniej 25 proc. Jest to zatem początek dyskusji nad przyjęciem przepisów, które dla wielu krajów są bardzo kontrowersyjne.

 

Źródło: polskieradio.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012