Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Ogłoszono I Konkurs Programu Sektorowego Innowacyjny Recykling

Stroną podpisanego Programu Sektorowego jest IGMNiR jako lider Konsorcjum pięciu organizacji  branżowych wnioskujących do NCBiR o ustanowienie programu.

"Recykling, jedna z najbardziej powszechnych form ochrony środowiska naturalnego, przyczyni się do poprawy jakości wody, gleby i powietrza w Polsce, a także pozwoli rodzimym przedsiębiorcom czerpać korzyści ekonomiczne z pełnego wykorzystania odpadów m.in. z drewna, szkła, metali nieżelaznych czy odpadów wydobywczych z węgla kamiennego. Firmy, które wprowadzają innowacje do technologii odzysku i zagospodarowania odpadów, mogą dostać nawet 18 mln zł na jeden projekt" – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie w ramach programu „Innowacyjny Recykling” udzielane będzie przedsiębiorcom lub konsorcjom przedsiębiorstw na realizację projektów, które obejmą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie te drugie. Projekt musi dotyczyć jednego z ponad pięćdziesięciu tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego do 21 kwietnia 2017 r.  Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012