Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Monety z wysypiska na wymianę nie są opodatkowane

Na tak postawione pytanie odpowiedziała niedawno Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 1 grudnia 2016 r. (2461-IBPP3.4512.627.2016.2.EJ).

Spółka, która oddaje do banku zniszczony bilon w celu jego wymiany na pozbawiony uszkodzeń, nie świadczy usługi na jego rzecz.

Z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy o VAT wystąpiła spółka zajmująca się recyklingiem odpadów metali nieżelaznych. W odpadach pochodzących ze spalarni śmieci spółka znajduje monety różnych walut, niemające waloru monet kolekcjonerskich, które nie uległy zniszczeniu w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Najczęściej są to monety euro, choć zdarzają się również funty szterlingi, franki szwajcarskie, złote polskie, a także inne waluty. Spółka poddaje te monety procesowi oczyszczania, a następnie je wymienia. Pomimo procesu oczyszczania, część monet posiada trwałe zabrudzenia lub uszkodzenia, które powodują, że wartość środków pieniężnych otrzymywanych w zamian za te monety jest niższa od ich wartości nominalnej. Polskie banki komercyjne, stosownie do Zarządzenia Prezesa NBP nr 31/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu...

 

Źródło: www.archiwum.rp.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012