Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
ILZSG - przegląd trendów w 2016 roku - Ołów

Wstępne dane zebrane przez Międzynarodową Grupę Studyjną ds. Cynku i Ołowiu (ILZZSG) wskazują, że w 2016 roku, na rynku globalnym ołowiu rafinowanego podaż była większa od popytu o 11kt. W tym samym okresie sprawozdawczym zapasy na London Metal Exchange (LME), Shanghai Future Exchange (SHFE) oraz u producentów i konsumentów wzrosły o 24kt osiągając wielkość  478kt na koniec roku.

Nastąpił gwałtowny spadek produkcji górniczej w australijskich kopalniach ołowiu, głównie w związku z zamknięciem kopalni „Century” w 2015 i cięciami produkcji w niektórych działalnościach firmy Glencore. Produkcja górnicza była również niższa w Indiach i Meksyku. Jednak te redukcje zostały częściowo zrównoważone przez wzrost w Chinach. Nie mniej jednak całkowity globalny spadek wyniósł 1,3%.

Światowa produkcja ołowiu rafinowanego wzrosła o 2,4%. Było to głównie wynikiem wzrostu produkcji w Korei, spowodowanym  w dużej mierze uruchomieniem przez  Korea Zinc nowego zakładu ołowiu pierwotnego  w Onsan w listopadzie 2015 roku. Produkcja była również wyższa w Australii, Kazachstanie i Stanach Zjednoczonych.

Europejski popyt na ołów rafinowany  wzrósł  o solidne 8,7% głównie za sprawą wzrostu w Czechach, Włoszech, Polsce, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych, zużycie wzrosło o 3,6%. Jednak w Chinach nastąpił spadek popytu o  1,5%. Ogólnie rzecz biorąc, światowe zużycie wzrosło o 2,0%.

Chiński import ołowiu zawartego w koncentratach ołowiu spadł o 26,3% w porównaniu do 2015 roku i wyniósł 758kt. Z tej ilości, 144kt pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, 123kt z Federacji Rosyjskiej i 77kt z Peru.

Średnie ceny ołowiu w rozliczeniach gotówkowych i kontraktach trzymiesięcznych na LME wyniosły US $ 1872 i US $ 1878, i  były odpowiednio wyższe o 5,0% i 4,7% od średnich cen w roku 2015. Najwyższą ceną w rozliczeniach gotówkowych  - $ 2466 zanotowano w dniu 28 listopada, a najniższą - $ 1597 w dniu 12 stycznia.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012