Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
ILZSG - przegląd trendów w 2016 r. - Cynk

Wstępne dane za rok 2016 zebrane przez Międzynarodową Grupę Studyjna ds. Ołowiu i Cynku (ILZSG) pokazują, iż globalny rynek cynku rafinowanego odnotował deficyt 286 kt. Zapasy utrzymywane na LME, Shanghai Futures Exchange i w magazynach chińskiej State Reserve Bureau (SRB) wraz z tymi przedstawionymi przez producentów, konsumentów i kupców zmniejszyły się o 82kt do poziomu 1384 kt. Dla porównania, zapasy na koniec 2015 roku wyniosły 1465 kt, 2014 – 1566 kt, 2013 – 1880 kt, 2012 – 2211 kt.

Znaczny, bo  43,1% spadek australijskiej  produkcji górniczej był – podobnie jak w przypadku ołowiu -  przede wszystkim następstwem zamknięcia kopalni MMG „Century” na koniec 2015 roku oraz zmniejszenia produkcji w wielu kopalniach należących do Glencore. Produkcja była również znacząco niższa w Irlandii, ze względu na zamknięcie działalności Lisheen Vedanta, oraz  w Indiach i Peru. Jednakże, redukcje te zostały skompensowane wzrostem w Boliwii, Kanadzie, Chinach i uruchomieniem nowej produkcji w Erytrei. W rezultacie wielkość produkcji górniczej na świecie była na podobnym poziomie jak w 2015 r.

Światowa produkcja cynku rafinowanego była również zbliżona do tej uzyskanej w 2015 roku, odnotowując wzrosty w Chinach i Republice Korei, które zostały zrównoważone przez znaczący spadek w Indiach i redukcje w Argentynie, Australii, Belgii, Finlandii, Francji, Japonii, Meksyku, Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Wzrost globalnego zużycia cynku rafinowanego o 3,6% był spowodowany głównie przez gwałtowny wzrost jawnego popytu  w Chinach i Indiach. Spadek jawnego zużycia w Stanach Zjednoczonych o 12,4% wynikał prawdopodobnie z wykorzystania nieudokumentowanych poziomów zapasów. Zużycie w Europie było niższe o 0,3%.

Chiński import cynku w koncentratach cynku w 2016 roku wyniósł 817 kt i odnotował spadek o 40,5% w porównaniu do 2015 roku. Import netto cynku rafinowanego spadł o 9,8% do poziomu  403kt.

Średnie ceny na LME w rozliczeniach gotówkowych wyniosły US $ 2095 a Średnie ceny 3-miesięcznych kontraktów Forward - US $ 2102 i było wyższe od średnich cen w roku 2015 o odpowiednio:  8,6% i 8,4%. Największą ceną w rozliczeniach gotówkowych - US $ 2907 zanotowano w dniu 28 listopada, a najniższą - US $ 1453 w dniu 12 stycznia.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012