Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
XIV Międzynarodowy Kongres Recyklingu Aluminium

Głównym tematem Kongresu był „Recykling jako najlepsze rozwiązanie w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Według Rolanda Scharf-Bergmanna z Norsk Hydro ASA Europa per capita jest największym recyklerem na świecie. Z porównania danych statystycznych wynika, że Europa znacznie wyprzedza inne rejony, jeżeli chodzi o recykling aluminium. W branży recyklingu aluminium w Europie pracuje około 25 000 ludzi w większości w małych i średnich przedsiębiorstwach. W trakcie Kongresu w Manchesterze uczestnicy omówili aktualne trendy dotyczące stosowanych technologii w recyklingu aluminium. Eksperci z całego świata prezentowali także ostatnie podejście polityków do przemysłu aluminiowego, a w szczególności do recyklingu aluminium. Według uczestników Kongresu recykling aluminium może być wiodącym sektorem w gospodarce o obiegu zamkniętym. Warunkiem utrzymania wiodącej pozycji jest przeznaczenie odpowiednich środków na innowacje oraz przychylne stanowisko organów administracji poszczególnych państw europejskich.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012