Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Od lipca śmieci w czterech kolorach. Nadchodzi rewolucja w segregacji odpadów.

Do każdego z nich trzeba będzie wrzucać zupełnie inny rodzaj odpadków.

Szkło i opakowania szklane będą musiałby być wrzucane do zielonego pojemnika. Papier, tektura i drewno trzeba będzie umieszczać w niebieskim, metale i plastik znaleźć się mają w żółtym a resztki kuchenne w brązowym. Ministerstwo wprowadzając dodatkowe kategorie próbuje zmienić niski poziom recyklingu śmieci w Polsce. Zdaniem urzędników śmieci mogą być cennym towarem, z którego można uzyskać sporo cennych surowców. Podział na cztery kategorie pomoże łatwiej uzyskiwać śmieci do recyklingu.

Zarządzenie Ministra Środowiska wchodzi w życie dopiero w lipcu, ale zdaniem MŚ już w tej chwili jest Polsce prawie tysiąc gmin, które stosują z powodzeniem zasady wprowadzone w zarządzeniu. Oznacza to, że stosowane są tam podziały na cztery (a nawet więcej) kryteriów segregowania odpadów. Ministerstwa zwraca uwagę, że cztery kategorie to odpowiedź na wymogi UE, która oczekuje, że Polska do 2020 roku uzyska przynajmniej 50 procentowy poziom recyklingu papierów, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła. Obecnie w Polsce odzyskuje się zaledwie 26 procent śmieci. Odpady mają być selektywnie zbierane w budynkach mieszkalnych oraz biurach.

Po wejściu w życie rozporządzenia MŚ samorządy będą miały półroczne vacatio legis na  dostosowanie i opisanie pojemników. Wymiana pojemników ma nastąpić w okresie maksymalnie 5 lat, a więc do 2022 roku. Ministerstwo przewiduje rok jako okres przejściowy na wygaszenie umów z firmami obierającymi śmieci oraz ustalenie nowych zasad. Wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Źródło: www.fakty.bialystok.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012