Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Ceny złomu stalowego w Niemczech w lutym

Przyczyną spadku cen była sytuacja na rynku amerykańskim, gdzie ceny eksportowe dla wysyłek realizowanych do Turcji spadły o 60 $ więcej. Sytuacja ta wywołała paniczne reakcje ze strony niektórych niemieckich uczestników rynku.
Ceny eksportowe pod koniec miesiąca uległy znormalizowaniu. Popyt na złom ze strony Turcji był bardzo wysoki i dlatego przewidywano, że znajdzie to odzwierciedlenie w wysokim imporcie.  

Ogólnie rzecz biorąc, portfel zamówień niemieckich hut jest nadal dobry. Ze względu na zwiększony udział zintegrowanych hut na rynku złomu, istnieje duże zapotrzebowanie na nowe złomy.

Źródło: www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012