Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Wielka Brytania - zbiórka ZSEiE w 2016 roku spadła znacznie poniżej celu UE

Zgodnie z danymi opublikowanymi w poniedziałek przez Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA), w ubiegłym roku zebrano w Wielkiej Brytanii w sumie 591005 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) zarówno z gospodarstw domowych  jak i firm.
Stanowi to nieco ponad 36 procent średniego wolumenu nowego sprzętu wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech latach (2013-2015), a więc znacznie poniżej minimalnych 45 procent wymaganych przepisami prawa UE.
Niski wskaźnik zbiórki jest wynikiem bardzo niskich ilości zebranych w segmencie B2B. Biorąc pod uwagę tylko ZSEiE z gospodarstw domowych, poziom zbiórki w Wielkiej Brytanii przekroczył w ubiegłym roku  45 procent, kształtując się na poziomie 46 procent. Jednak wskaźnik zbiórki  ZSEiE zaraportowany przez sektor biznesu wyniósł zaledwie 3 procent. Najwyższy wskaźnik zbiórki dla pojedynczej kategorii ZSEiE B2B odnotowano dla urządzeń takich jak lodówki i zamrażarki i wyniósł on 8%.Źródło: www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012