Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Niebezpieczne odpady

ZGODNIE z USTAWĄ o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie wolno tych urządzeń wyrzucać razem z innymi domowymi odpadami do kontenera. W związku z tym, że zawierają trujące substancje (kadm - zawarty w bateriach urządzeń; związki bromu - komputery; freon - klimatyzatory i lodówki), powinny być zbierane selektywnie, a następnie poddane bezpiecznemu przetworzeniu i przekazane do recyklingu. Zgodnie z prawem, za wyrzucanie elektroodpadów do tradycyjnych kontenerów na śmieci grozi nam kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

O ZAKAZIE WYRZUCANIA danego urządzenia do śmietnika informuje specjalny symbol przekreślonego kontenera, który umieszczany jest zazwyczaj na opakowaniach i/lub obudowie określonych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Elektrośmieci można oddać do:

- DO PUNKTU ZBIERANIA. Adresy można znaleźć np.: na stronie internetowej gminy, na www.elektrosmieciwsieci.pl/mapa; www.elektroeko.pl/punkty-zbierania; www.elektroodpadyprostezasady.pl.

- DO SKLEPU LUB HURTOWNI. Kupując nowy sprzęt, mamy prawo zostawić tam zużyty (tego samego typu, niezależnie od marki).

- DO PUNKTU SKUPU ZŁOMU. Ale tylko wówczas, gdy prowadzi on rejestrowaną działalność w zakresie zbierania odpadów. Jeżeli w okolicy jest taki właśnie punkt, powinien przyjąć każdy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

- DO SERWISU. Jeśli przyniesiemy tam zepsute urządzenia do naprawy, a okaże się, że jest ono nie do uratowania, mamy prawo pozostawić je bez opłaty.

Źródło: Pani Domu

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012