Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Brytyjskie Stowarzyszenie Recyklingu Metali (BMRA) –– otrzymywanie gotówki za złom jako przestępstwo

weryfikację sprzedającego, wzmocnioną ewidencję i nowy system licencjonowania.

Jednakże  Brytyjskie Stowarzyszenie Recyklingu Metali (BMRA) wezwało do poprawki ustawy i włączenia nowego przestępstwa za otrzymanie środków pieniężnych za złom.


Odpowiadając na rządowy przegląd SMDA, BMRA stwierdziło, że: "Posiadacze metalu, pochodzącego z legalnych źródeł, którzy szukają gotówki byliby w znacznym stopniu odstraszani, gdyby płatność gotówkowa za złom była potraktowana jako przestępstwo. Zmniejszenie ogólnej liczby osób poszukujących gotówki za metal pochodzący z legalnych źródeł pozwoliłoby policji skupić się na tych, którzy chcą pozbyć się skradzionego materiału”.

BMRA wzywa również do: rozszerzenia uprawnień policyjnych do przeprowadzenia inspekcji wędrownych zbieraczy złomu; bardziej rygorystycznego systemu licencjonowania przez organy lokalne, aby zapewnić przejrzystość i spójność; i wdrożenia odwrotnego obciążenia VAT "jako środka odstraszającego dla dealerów metali płacących gotówką i/lub  deklarujących zwrot VAT".

Stowarzyszenie wyraża zaniepokojenie faktem, że cięcia środków na egzekwowanie SMDA dokonano w następstwie „odnotowanego skokowego wykorzystania płatności gotówkowych w transakcjach handlu złomem". Istnieją również sygnały, że ostatnie wzrosty cen metali "przyczyniają się do wzrostu kradzieży metali".

Źródło: recyclinginternational.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012