Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Katalizatory z recyklingu
Recykling metali szlachetnych przynosi wiele korzyści zarówno pod względem ekologicznym, jak i gospodarczym.

Platynowce (platyna, rod i pallad) są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w branży motoryzacyjnej, elektronicznej i chemicznej, a także jako materiał do produkcji biżuterii lub dobra lokata kapitału. W motoryzacji ich źródłem są przede wszystkim katalizatory samochodowe: po zezłomowaniu pojazdu zawarte w nich metale szlachetne można poddać recyklingowi, co zapewnia dodatkowe (alternatywne dla górnictwa) źródło pozyskiwania materiału do produkcji nowych katalizatorów, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Proces odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów realizowany jest wieloetapowo. Pierwszym krokiem w procesie recyklingu jest usunięcie metalowej obudowy katalizatora w celu przygotowania go do dalszej obróbki. Następnie jest on wyjmowany z obudowy i mielony na proszek. W celu oszacowania wartości metali szlachetnych w danej partii urządzeń pobiera się próbki, które analizowane są przy użyciu metody spektrometrii XRF. W kolejnym etapie zbierana jest optymalna ilość materiału do wytopu w piecach wysokotemperaturowych. Metale szlachetne zawarte w danej partii katalizatorów są następnie rafinowane i odzyskiwane w postaci wysokiej jakości soli, roztworów oraz proszków.

Jak przewidują eksperci, rynek odzysku metali szlachetnych będzie w kolejnych latach dynamicznie wzrastał, napędzany kilkoma wzajemnie warunkującymi się czynnikami. Przyszłe zapotrzebowanie na metale z grupy platynowców pozostaje bowiem w ścisłym związku z przemysłem motoryzacyjnym i sprzedażą samochodów, a ta - według ostatnich prognoz - będzie stabilnie rosła. Zwiększenie liczby pojazdów na drogach spowoduje z kolei paralelny wzrost liczby samochodów, których okres eksploatacji minął, co w połączeniu z rosnącą liczbą skupów katalizatorów oraz stale zmieniającymi się przepisami dotyczącymi emisji stwarza dobre warunki do rozwoju sektora recyklingu metali szlachetnych.      

Źródło: MM Magazyn Przemysłowy

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012