Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Zysk z odpadów

Na przedsiębiorców, których projekty wpisują się w tę filozofię działania, czeka pula 90 mln zł. Beneficjenci dostaną od 800 tys. do 18 mln zł na projekt i dzięki tym środkom będą mogli rozwijać prace badawczo-rozwojowe m.in. w zakresie technologii recyklingu metali nieżelaznych (np. akumulatorów litowych czy metali szlachetnych) oraz odpadów wydobywczych z węgla kamiennego. Wspierane będą też prace koncentrujące się wokół innowacyjnych rozwiązań i technologii związanych z powtórnym wykorzystaniem ceramiki, szkła i materiałów budowlanych, a także drewna.

Przedsiębiorcy oraz stworzone przez nie konsorcja już mogą składać wnioski o dofinansowanie - nabór prowadzony będzie do 21 kwietnia 2017 r. Składając wniosek, warto mieć na uwadze, że badania przemysłowe podjęte dzięki pozyskanym środkom powinny nie tylko przyczynić się do poprawy jakości wody, gleby i powietrza w Polsce, ale także pozwolić ich twórcom na czerpanie korzyści ekonomicznych. Niezbędnym warunkiem przyznania wsparcia - podobnie jak w pozostałych konkursach sektorowych - jest więc zobowiązanie firmy (lub konsorcjum przedsiębiorstw) do zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej.

Harmonogram konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.poir.gov.pl oraz www.ncbr. gov.pl. Na stronie NCBR można też zapoznać się z publikowanymi na bieżąco odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Źródło: MM Magazyn Przemysłowy

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012