Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Pakiet Gospodarki Cyrkulacyjnej: odrzucono poprawki dotyczące systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR)

Parlament Europejski przegłosował niewielką większością odrzucenie poprawki do dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, która mogłyby mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Poprawka, dodana do pierwotnej propozycji  Komisji przez Parlamentarny Komitet Środowiska, miała zakazywać firmom posiadającym system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) lub będącymi członkami tych systemów, działalności dla nich jako wykonawcy.

Poprawka została pierwotnie wprowadzona przez europosłów socjaldemokratów: Karin Kadenbach z Austrii i Jo Leinen z Niemiec, w Komitecie Ochrony Środowiska. W Niemczech takie ograniczenie miałoby znaczący wpływ na przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, jak Suez, Veolia, Zentek i Alba, które posiadają własne systemy EPR dla odpadów opakowaniowych.

Peter Kurth, prezes Federacji Niemieckich Przemysłów Gospodarowania Odpadami, Wodą i Surowcami Mineralnymi (BDE) wyraził zadowolenie po głosowaniu plenarnym. Stwierdził, że zmiana ta spowodowałaby ogromne zakłócenia na niemieckim rynku gospodarki odpadami, i w konsekwencji, sprzecznej z intencją poprawki, ograniczyłaby konkurencję zamiast ją rozszerzyć. 

Źródło: www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012