Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
EuRIC utrzymuje stanowisko w sprawie pomiaru wskaźników recyklingu

"Pomiar celów recyklingu na etapie procesów produkcyjnych przebiega wbrew dokładnym i jednolitym statystykom w całej UE", - podkreśla EuRIC w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski projektu ustawodawstwa dotyczącego odpadów komunalnych. "W większości przypadków niemożliwe jest śledzenie pochodzenia strumienia odpadów, dla którego ustalono cele, w przeciwieństwie do metody zaproponowanej przez Komisję Europejską".

"Firmy recyklingowe wspierają ambitne cele w zakresie recyklingu i są zainteresowane jednolitymi regułami pomiaru rzeczywistych poziomów recyklingu", powiedział sekretarz generalny EuRIC, Emmanuel Katrakis. "Jest kluczową sprawą , aby przestać liczyć jako pochodzące z recyklingu odpady, które są ostatecznie składowane na składowiskach lub spalane". Jedynie odpady przekształcone w surowce wtórne z recyklingu powinny być traktowane jako poddane recyklingowi.

Podejście Parlamentu Europejskiego "łączy dwa różne kroki w łańcuchach wartości, a mianowicie recykling i produkcję, przy czym ta ostatnia wykorzystuje zarówno surowce pierwotne, jak i surowce wtórne", twierdzi EuRIC. Na wejściu procesów produkcyjnych, wyznaczanie celów dla zawartości recyklingowanej umożliwiające pomiar proporcji materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystywanych do wytwarzania nowych półproduktów lub towarów "byłoby znacznie skuteczniejsze w przekształcaniu liniowych łańcuchów dostaw w faktycznie cyrkulacyjne" - twierdzi organizacja .

"Takie cele będą działać jako katalizator dla przyciągania zapotrzebowania na materiały z recyklingu". Wśród innych działań zatwierdzonych przez Parlament Europejski EuRIC z zadowoleniem przyjmuje bardziej rygorystyczne zobowiązania związane z selektywną zbiórką odpadów nadających się do recyklingu, co - jak twierdzi organizacja - "jest kluczowym czynnikiem dla surowców wysokiej jakości z recyklingu ".

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012