Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Niemcy: wzrost cen złomu stalowego spowodowany popytem z Turcji

Zdaniem przedstawicieli rynku złomowego, prowadziło to niekiedy do swego rodzaju "obstrukcji", łącznie z zatajaniem rzeczywistych wolumenów przez handlowców.  W wyniku tego kilka hut zostało zmuszonych do naruszenia zapasów, które teraz musiały odbudować.

Ale "inicjująca iskra" przyszła w połowie lutego z Turcji, powiedział jeden z handlowców. Wzrost cen złomu na rynku tureckim został zdynamizowany w związku z problemem dostaw surówki żelaza z Ukrainy. Rosja skorzystała z okazji i podniosła ceny swojej surówki.

W tej chwili, uczestnicy rynku nie oczekują znacznych zmian cen w kwietniu. Przemysł hutniczy ma dobre poziomy wykorzystania mocy produkcyjnych, a według respondentów - popyt i podaż na rynku złomu są zrównoważone. Zasadniczo nie było powodu, dla którego dobry poziom cen nie powinien utrzymać się, powiedział jeden z handlowców.

Źródło: www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012