Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Recykling metali przekroczy wartość 400 miliardów USD do roku 2022

Sektor motoryzacyjny "dominuje" na rynku recyklingu metali, ponieważ wymaga dużych ilości metali do produkcji nadwozia i części.

Godny uwagi wzrost siły nabywczej konsumentów spowodował "boom" w przemyśle motoryzacyjnym, przyczyniając się do większej dostępności złomu. Ponadto odnotowuje się ogólnym wzrost popytu na wyroby metalowe - w szczególności w sektorze budowlanym i elektronicznym.

Ten impet zostanie dodatkowo wzmocniony przez "surowe" zasady i przepisy dotyczące recyklingu odpadów, jak również rosnące obawy dotyczące efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Raport Market Research Future analizuje kluczowych graczy, dostarczając pięcioletnią doroczną analizę trendów, która podkreśla wielkość, wolumen i udział w rynku w Ameryce Północnej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz w innych częściach świata.

Źródło: /www.recyclinginternational.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012