Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Silny wzrost eksportu złomu żelaznego z UE w 2016 r

Według wstępnych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat, 28 państw członkowskich wyeksportowało do krajów spoza UE około 17,8 mln ton odpadów i złomów żelaznych i stalowych o wartości 3,82 mld euro. Jest to wzrost o 4,0 miliona ton lub o 29 procent w porównaniu z rokiem 2015 i najwyższy tonaż obserwowany od 2012 roku. Import do UE złomu stalowego z krajów trzecich nieznacznie się zmniejszył z 2,8 miliona ton o wartości 1,14 mld euro w 2015 r., do 2,7 miliona ton o wartości 880 mln euro w zeszłym roku.

Turcja była znowu zdecydowanie najważniejszym celem eksportu złomu żelaznego z UE w ubiegłym roku. Kraj ten zakupił 10,4 miliona ton złomu, którego wartość wyniosła 1,9 mld €, co oznacza wzrost o 28 procent w porównaniu z rokiem 2015.

Relatywnie jeszcze silniejszy wzrost nastąpił w eksporcie z UE do Pakistanu i Egiptu, a wysyłki złomu do tych krajów wzrosły odpowiednio o 37 i 32 procent. Chiny i Indie również importowały większe ilości złomu żelaznego z UE niż w poprzednim roku. Jednak eksport UE do Korei Południowej obniżył się o 74 procent i do Maroka o 52 procent.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012