Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Polsko-niemieckie spotkanie recyklerów metali w Lipsku – 30 marca 2017 r.

W dniu 30 marca 2017 roku w niemieckim Lipsku, mieście znanym z targów, odbyło się zorganizowane przez VDM (Verband Deutscher Metallhändler e. V. – Stowarzyszenie Niemieckich Handlowców Metali) z siedzibą w Berlinie i Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu z siedzibą w Katowicach - spotkanie handlowców i recyklerów metali. Impreza integrująca polskich i niemieckich recyklerów i handlowców metali miała miejsce w zabytkowym Dworcu Bawarskim (Bayerischer Bahnhof), którego uroczyste otwarcie świętowano w 1842 roku. Dworzec Bawarski jest najstarszą zachowaną  stacją kolejową na świecie. W integracyjnym spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym ponad 60 osób z Polski. Największą reprezentację wystawili przedsiębiorcy niemieccy. W sumie na imprezie reprezentowanych było prawie 80 firm niemieckich i 26 polskich. Niemcy to nasz największy partner handlowy w zakresie handlu złomami metali nieżelaznych. O randze spotkania świadczyć może fakt, że jedna z największych niemieckich firm recyklingowych na spotkanie wysłała 15 swoich pracowników z różnych działów. Piękne otoczenie w połączeniu z dobrą kuchnią, łączącą oba kraje, przyniosło dobre rezultaty w postaci nawiązania kontaktów handlowych wielu reprezentowanych firm. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia przyszłych trendów w sektorze recyklingu metali. Dla tych, którzy nie mogli być razem z nami w Lipsku podajemy informację, że następne polsko-niemieckie spotkanie handlowców i recyklerów metali odbędzie się w Polsce, w Krakowie w dniach 9-11 października 2017 roku. Tym razem nie może tam zabraknąć i Was.

Wyjazd przedstawicieli polskich firm branży handlowo-recyklingowej metali organizowała Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012