Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Trendy dla metali z grupy platynowców 2016-2017

Dodatkowo, recykling platyny z biżuterii osiągnął w 2016 roku poziom 625 000 uncji.

Biorąc pod uwagę całkowite roczne dostawy platyny, w tym pochodzącej zarówno ze źródeł  pierwotnych, jak i wtórnych, recykling katalizatorów samochodowych stanowi obecnie 16% całości; pallad z odzyskiwanych katalizatorów stanowi 23%; a rod ze złomowanych pojazdów - 28%.

Ceny platyny w ostatnim kwartale 2016 roku wyniosły średnio 945 USD za uncję i były niższe od średniej całorocznej wynoszącej 988,40 USD za uncję (ceny LME PM). Mimo tego, ceny platyny wzrosły w pierwszym kwartale 2017 r. do średniej 980 USD. To może być zachętą do wysyłania większej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji do shredderów.

WPIC zauważa, że jak do tej pory, pomimo aprecjacji wartości w pierwszym kwartale 2017 r., platyna najwyraźniej nie przynosi spodziewanych efektów w porównaniu do innych metali szlachetnych.

W chwili obecnej ceny palladu wzrosły z powrotem do ponad 800 USD za uncję, czyli blisko poziomu najwyższego od dwóch lat, a ceny rodu wzrosły do 1 025 USD za uncję, czyli do najwyższego poziomu od 2015 roku. Ocenia się, że wyższe ceny za pallad, rod i stal w większym stopniu zrekompensują recyklerom katalizatorów obecną „słabość” platyny.
Źródło: www.recyclinginternational.comCopyright: IGMNiR 2009 - 2012