Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Niższe ceny złomu stalowego w Niemczech

Niemniej jednak handlowcy złomu nadal byli zadowoleni: biznes spowolnił z bardzo dobrego na dobry.
Handlowcy oczekiwali spadku cen złomu w drugiej połowie marca, ale później prognozowano, że ceny nie zmienią się z powodu dobrej koniunktury w Niemczech. Nadal uważają nieco niższe ceny, które zostały uzgodnione na kwiecień jako akceptowalne zarówno dla handlowców, jak i ich głównych odbiorców, stalowni z piecami łukowymi (EAF).
Po długim okresie posuchy, huty te są znowu na plusie, mimo że pozostały pod presją z powodu  nadmiaru globalnej produkcji stali konstrukcyjnej. Z drugiej strony występują niedobory w produkcji stali walcowanej na zimno i stali walcowanej na gorąco, co prowadzi do znacznego podniesienia cen tych producentów.


Źródło: www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012