Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Dostępność złomu miedzi dynamizuje produkcję miedzi rafinowanej

Produkcja miedzi wtórnej wzrosła o 13% do 345 tys. ton w pierwszym miesiącu br., w porównaniu do 305 tys. ton w roku ubiegłym, podczas gdy produkcja pierwotna pozostawała praktycznie na niezmienionym poziomie około 1,63 mln ton, według najnowszych danych opublikowanych przez Międzynarodową Grupę Studyjną ds. Miedzi (ICSG ).

"Zwiększenie dostępności złomu pozwoliło na zwiększenie wtórnej produkcji rafineryjnej na świecie, zwłaszcza w Chinach, gdzie tendencja wzrostowa zaczęła się w czwartym kwartale 2016 r." - zauważa ICSG, której główną siedzibą jest Lizbona. Szacuje się, że ogólna produkcja miedzi w ujęciu regionalnym wzrosła o 6% w Azji, 3% w Afryce i 2% w Europie, i spadła o 6% w Ameryce.

Tymczasem ocenia się, że jawne zużycie miedzi rafinowanej wzrosło w styczniu br. o około 1,8%, do ok. 1,925 mln ton, co wskazuje na nadwyżkę na rynku 51 tys. ton w porównaniu z nadwyżką 44 tys. ton w pierwszym miesiącu 2016 r.

Szacuje się, że regionalnie zużycie w styczniu 2017 wzrosło o 2% w Azji i 3,5% w Europie, natomiast spadek miał miejsce we wszystkich innych regionach.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012