Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Chińska dyrektywa może znacząco zmienić przepływy złomu

Rząd centralny Chińskiej Republiki Ludowej dokonał przeglądu i zatwierdził zakaz importu kilku rodzajów - jeszcze niezidentyfikowanych - złomu. Zakaz dla pewnej grupy złomu jest częścią chińskiego "zreformowanego planu zarządzania importem odpadów stałych”.

Według brukselskiego Bureau of International Recycling (BIR), plan został zatwierdzony w środę, 18 kwietnia 2017 r., kiedy to prezydent Chin Xi Jinping odbył 34. posiedzenie Centralnej Grupy Wiodącej ds. Pogłębiania Ogólnej Reformy Chińskiej Republiki Ludowej.

Na kwietniowej konwencji Institute of Scrap Recycling Industries Inc. (ISRI), odbywającej się w Nowym Orleanie, recyklerzy całego spektrum materiałów wyrazili obawy dotyczące tego, jakie gatunki złomu mogą znajdować się na liście.

Recyklerzy metali zidentyfikowali mieszane rozdrobnione metale (mixed shredded metals), grzejniki i nieprzetworzone przewody i kable jako tego gatunki, których może to dotyczyć.

Modele biznesowe wielu firm produkcyjnych w Chinach, w tym rafinerie miedzi i producenci aluminium wtórnego oraz recyklerzy na całym świecie, całkowicie zależą od handlu złomem innych krajów z Chinami. Według niedawno skompletowanej bazy danych ISRI ponad połowa złomu miedzi sprzedawanego w handlu międzynarodowym w 2015 r. została zaimportowana przez Chiny.

Przemysłowe grupy branżowe, jak również ministerstwa i departamenty handlu na całym świecie mogą reagować na sprzeciw wobec chińskiego planu w jego obecnym formacie. Chiny dążą do osiągnięcia statusu gospodarki rynkowej jako państwa należącego do Światowej Organizacji Handlu (WTO), ale zakaz importu złomu można uznać za rażące naruszenie zasad WTO.

Według BIR, dyrektywa chińskiego rządu centralnego, przedstawia, że "aby utrzymać krajowe bezpieczeństwo ekologiczne i środowiskowe, jak również zdrowie obywateli a jednocześnie  ulepszyć system zarządzania odpadami stałymi, różne podsektory powinny opracować i wdrożyć zakaz importu stałych odpadów poprzez dostosowanie katalogu importowanych towarów według kategorii w celu znacznego zmniejszenia importu zarówno w odniesieniu do rodzajów towarów jak i ich wolumenu, poprzez środki prawne, gospodarcze i administracyjne ".

Według BIR kolejnym celem dyrektywy jest "wzmocnienie regulacji dotyczących gospodarki odpadami stałymi dla rozwoju chińskiej gospodarki cyrkulacyjnej".

BIR twierdzi, że chińskiemu Ministerstwu Ochrony Środowiska powierzono opracowanie "nowych katalogów importu odpadów" z szerszą listą materiałów.

Źródło: www.recyclingtoday.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012